dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hướng dân ôn tập HK1 2013-2014 mien phi,tai lieu Hướng dân ôn tập HK1 2013-2014 mien phi,bai giang Hướng dân ôn tập HK1 2013-2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/12/2013 1:52:20 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 155
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
CLB SỬ HỌC

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 10
NĂM HỌC 2013-2014
Phần 1: Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến.

+Em hãy trình bày những thành tựu nổi bật của văn hóa Trung Quốc thời phong kiến trên các lĩnh vực (tư tưởng, sử học, văn học, nghệ thuật, khoa học –kĩ thuật). Thành tựu nào có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của văn hóa Việt Nam

Phần 2: Đông Nam Á thời cổ – trung đại.

+Phân tích những điều kiện hình thành các quốc gia cổ ở Đông Nam Á? Theo em điều kiện nào có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của lịch sử và văn hóa Đông Nam Á?
+Đông nam Á bước vào thời kì phát triển thịnh đạt của chế độ phong kiến vào khoảng thời gian nào? Trình bày những biểu hiện phát triển thịnh đạt của phong kiến Đông Nam Á (về chính trị, về kinh tế, về văn hóa). Ý nghĩa của sự phát triển đó?

Phần 3: Tây Âu thời trung đại.

+Quan hệ sản xuất phong kiến ở Tây Âu được hình thành như thế nào?
+Lãnh địa phong kiến là gì? Em hãy mô tả cuộc sống của những giai cấp chủ yếu trong lãnh địa phong kiến?
+Đặc điểm cơ bản của lãnh địa phong kiến (về thời gian hình thành, giai cấp chủ yếu, kinh tế chủ đạo, chính trị)
+So sánh đặc điểm của lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại trên các nội dung (thời gian hình thành, giai cấp chủ yếu, kinh tế chủ đạo, chính trị).
+Nguyên nhân ra đời thành thị trung đại? Vai trò của thành thị trung đại đối với sự phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu?
+Nguyên nhân, điều kiện tiến hành các cuộc phát kiến địa lý ở Tây Âu cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI? Theo em nguyên nhân nào là quyết định nhất?
+Lập bảng thống kê các cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI (năm phát kiến, nhà phát kiến, công lao tiêu biểu). Theo em cuộc phát kiến nào là vĩ đại nhất, vì sao?
+Hệ quả hai mặt của các cuộc phát kiến địa lý cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI đối với sự phát triển của lịch sử( về kinh tế, về chính trị, về văn hóa, về giao thông và tri thức)?-----Chúc các em ôn tập tốt-----