dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi lập đổi tuyển dự thi QG 2013-2014 mien phi,tai lieu Đề thi lập đổi tuyển dự thi QG 2013-2014 mien phi,bai giang Đề thi lập đổi tuyển dự thi QG 2013-2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/25/2013 5:24:00 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 103
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GD & ĐT ĐĂKLĂK KÌ THI LẬP ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA
NĂM HỌC 2013-2014

MÔN: LỊCH SỬ 12
(THỜI GIAN LÀN BÀI 180’ KHÔNG KỂ GIAO ĐỀ)
Ngày thi 24/10/2013

Câu 1: (2,5đ)
Những sự kiện lịch sử nào dẫn tới tình trạng “Chiến tranh lạnh” ra đời giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh TG thứ hai?

Câu 2: (2,5đ)
Từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1945, dưới ách thống trị của TDF và tay sai, yêu cầu số một của người nông dân Việt Nam là gì? Bằng thực tiễn lịch sử, em hãy làm sáng tỏ luận điểm đó?

Câu3: (3đ)
Chủ trương đấu tranh của Đảng cộng sản Đông Dương qua văn kiện hội nghị BCHTW Đảng tháng 5/1941 và “chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12/3/1945.

Câu4: (3đ)
Trình bày việc thành lập các tổ chức vũ trang cách mạng nước ta từ năm 1940 đến 1945. Những đóng góp quân sự của ông Võ Nguyên Giáp trong giai đoạn này ntn?

Câu 5: (3đ)
Quá trình hoà hoãn đi đến đuổi quân Trung Hoa dân quốc về nước được chính phủ ta tiến hành ntn từ cuối năm 1945 đến đầu năm 1946?
Câu6: (3đ) Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, phương châm tác chiến của ta là “ đánh ăn chắc, tiến ăn chắc”. Còn trong Đại thắng mùa xuân năm 1975, đặc biệt là chiến dịch HCM lại đánh nhanh thắng nhanh”
1. Em hãy giải thích vì sao có sự khác nhau về phươg châm tác chiến đó?
2. Việc thực hiện tác chiến ở hai chiến dịch đó diễn ra ntn?

Câu7:
Trình bày nguyên nhân chung dẫn tới hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX. Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh thới giới thứ hai là gì?

-----------------Hết------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.