dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p40 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p40 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p40 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:46:19 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 54
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 485

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Nội dung nào sau đây là kết quả của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần 1 của nhân dân MB?
A. Loại khỏi vòng chiến đấu 450 tên, bắn rơi 8 máy bay, 13 xe bọc thép.
B. Loại khỏi vòng chiến đấu 900 tên, bắn cháy 22 xe tăng, xe bọc thép, 13 máy bay.
C. Bắn rơi 735 máy bay (61 B52, 10 F111), bắn cháy, chìm 125 tàu chiến.
D. Bắn rơi 3243 máy bay (6B52, 3 F111), bắn cháy, chìm 143 tàu chiến.
Câu 2: Hướng tiến công chiến lược chủ yếu của ta trong năm 1975 là:
A. Huế –Đà Nẵng B. Tây Nguyên
C. Sài Gòn D. Các đô thị trên toàn MN
Câu 3: Mục tiêu nào sau đây không phải của cách mạng MN trong thời kì 1954-1959?
A. bảo vệ hoà bình, đòi hiệp thương tổng tuyển cử.
B. Lật đổ chính quyền Mĩ - Diệm
C. Giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng
D. Đòi Mĩ- Diệm nghiêm chỉnh chấp hành hiệp định Giơ ne vơ
Câu 4: Đồng minh của Mĩ tham chiến trực tiếp trong chiến tranh VN 1954-1975 là
A. Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Thái Lan.
B. Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản.
C. Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài loan, Phi lip pin, Thái Lan.
D. Hàn Quốc, Thái Lan, Phi lip pin, Ôxtrây lia , Niu di lân
Câu 5: Mĩ đề ra chiến lược Chiến tranh đặc biệt ở MNVN trong thời gian bao lâu?
A. 18 tháng B. 4 năm C. 24 tháng D. 42 tháng
Câu 6: Chiến lược chiến tranh nào của Mĩ ở MNVN có quy mô rộng nhất?
A. VN hoá chiến tranh và Đông Dương hoá chiến tranh.
B. Chiến lược chiến tranh đặc biệt.
C. Chiến lược chiến tranh đơn phương
D. Chiến lược chiến tranh cục bộ
Câu 7: Chiến lược chiến tranh nào của Mĩ ở MNVN có số lượng lính Mĩ tham chiến nhiều nhất?
A. Chiến tranh đặc biệt B. Chiến tranh VN hoá, Đông Dương hoá
C. Chiến tranh cục bộ D. Chiến tranh đơn phương
Câu 8: Mĩ rút hoàn toàn khỏi MNVN vào thời gian nào?
A. 29/1/1975 B. 29/2/1973 C. 27/1/1973 D. 18/4/1975
Câu 9: Mặt trận thống nhất dân tộc được thành lập ở MN ngày 20/12/1960 có tên gọi là gì, ai làm chủ tịch?
A. Mặt trận lâm thời giải phóng MNVN do Nguyễn Thị Bình làm chủ tịch
B. MTDTGPMNVN do Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch.
C. Mặt trận Tổ Quốc VN do HCMlàm chủ tịch
D. MTDTGPMNVN do Lê Đức Thọ làm chủ tịch.
Câu 10: Hình thức của chiến tranh cục bộ mà Mĩ thực hiện ở MNVN 1965-1968 là gì?
A. chiến tranh xâm lược thực dân mới B. chiến tranh lạnh
C. chiến tranh giải phóng D. chiến tranh tổng hợp.
Câu 11: Ta tiếp quản thủ đô HN vào thời gian nào?
A. 5/1956 B. 1/1/1955 C. 10/10/1954 D. 16/5/1955
Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi ?
A. Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng MNVN, chuyển từ đấu tranh HB giữ gìn lực lượng sang tiến công.
B. Làm lung lay tận gốc rễ chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
C. Lật đổ hoàn toàn chính quyền Sài Gòn, giải phóng MN.
D. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ
Câu 13: Hội nghị nào của Đảng đưa ra chủ trương chuyển CMMN từ đấu tranh hoà bình giữ gìn lực lượng sang sử dụng bạo lực cách mạng, trong đó bạo lực chính trị là chủ yếu?
A. Hội nghị Bộ chính trị, BCHTWĐLĐVN cuối năm 1974 đầu năm 1975
B. Đại hội III của Đảng 9/1960.
C. Hội nghị BCHTWĐLĐVN lần tứ 21 (7/1973)
D. Hội nghị BCHTWĐLĐVN lần thứ 15 (1/1959)
Câu 14: Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương thể hiện quyết tâm đoàn kết chiến đấu chống Mĩ diến ra vào thời gian nào:
A. 24- 25/4/1969. B. 24- 25/4/1970
C. 24- 25/4/1971 D. Tháng 4 đến tháng 6/1970
Câu