dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p39 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p39 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p39 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:45:57 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 75
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Ta tiếp quản thủ đô HN vào thời gian nào?
A. 10/10/1954 B. 5/1956 C. 1/1/1955 D. 16/5/1955
Câu 2: Đặc điểm tình hình VN sau năm 1954 là
A. VN hoàn toàn giải phóng
B. Mĩ nhảy vào MNVN
C. MB hoàn toàn giải phóng
D. VN bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau
Câu 3: Mục tiêu nào sau đây không phải của cách mạng MN trong thời kì 1954-1959?
A. Giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng
B. Lật đổ chính quyền Mĩ - Diệm
C. bảo vệ hoà bình, đòi hiệp thương tổng tuyển cử.
D. Đòi Mĩ- Diệm nghiêm chỉnh chấp hành hiệp định Giơ ne vơ
Câu 4: Hội nghị nào của Đảng đưa ra chủ trương chuyển CMMN từ đấu tranh hoà bình giữ gìn lực lượng sang sử dụng bạo lực cách mạng, trong đó bạo lực chính trị là chủ yếu?
A. Hội nghị BCHTWĐLĐVN lần tứ 21 (7/1973)
B. Hội nghị Bộ chính trị, BCHTWĐLĐVN cuối năm 1974 đầu năm 1975
C. Hội nghị BCHTWĐLĐVN lần thứ 15 (1/1959)
D. Đại hội III của Đảng 9/1960.
Câu 5: Chiến lược chiến tranh nào của Mĩ ở MNVN có quy mô rộng nhất?
A. Chiến lược chiến tranh đặc biệt.
B. VN hoá chiến tranh và Đông Dương hoá chiến tranh.
C. Chiến lược chiến tranh cục bộ
D. Chiến lược chiến tranh đơn phương
Câu 6: Hướng tiến công chiến lược chủ yếu của ta trong năm 1975 là:
A. Sài Gòn B. Các đô thị trên toàn MN
C. Tây Nguyên D. Huế –Đà Nẵng
Câu 7: Đồng minh của Mĩ tham chiến trực tiếp trong chiến tranh VN 1954-1975 là
A. Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Thái Lan.
B. Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản.
C. Hàn Quốc, Thái Lan, Phi lip pin, Ôxtrây lia , Niu di lân
D. Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài loan, Phi lip pin, Thái Lan.
Câu 8: Đảng ta tiens hành công cuộc đổi mới từ ĐH lần thứ mấy, vào thời gian nào?
A. ĐH lần thứ VI (12/1978)
D ĐH lần thứ III năm 1960 B. ĐH lần thứ 4 năm 1976 C. ĐH lần thứ 7/1991
Câu 9: Trọng tâm cuộc tổng iến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 là:
A. Cả ba ý trên B. Rừng núi
C. Các đô thi ở MNVN D. Nông thôn
Câu 10: Hình thức của chiến tranh cục bộ mà Mĩ thực hiện ở MNVN 1965-1968 là gì?
A. chiến tranh giải phóng B. chiến tranh tổng hợp.
C. chiến tranh lạnh D. chiến tranh xâm lược thực dân mới
Câu 11: Mĩ đề ra chiến lược Chiến tranh đặc biệt ở MNVN trong thời gian bao lâu?
A. 4 năm B. 18 tháng C. 42 tháng D. 24 tháng
Câu 12: Thắng lợi quân sự mở ra khả năng dánh Mĩ và thắng Mĩ trong CLCRĐB là
A. Ấp Bắc (2/1/1963) B. Vạn Tường (18/8/1965)
C. Bình Giã (Đông xuân 1964-1965) D. Lam sơn 719 (đầu năm 1971)
Câu 13: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi ?
A. Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng MNVN, chuyển từ đấu tranh HB giữ gìn lực lượng sang tiến công.
B. Làm lung lay tận gốc rễ chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
C. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ
D. Lật đổ hoàn toàn chính quyền Sài Gòn, giải phóng MN.
Câu 14: Chiến lược chiến tranh nào của Mĩ ở MNVN có số lượng lính Mĩ tham chiến nhiều nhất?
A. Chiến tranh cục bộ B. Chiến tranh đơn phương
C. Chiến tranh đặc biệt D. Chiến tranh VN hoá, Đông Dương hoá
Câu 15: Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương thể hiện quyết tâm đoàn kết chiến đấu chống Mĩ diến ra vào thời gian nào:
A. 24- 25/4/1969. B. Tháng 4 đến tháng 6/1970
C. 24- 25/4/1970 D. 24- 25/4/1971
Câu 16: Quân giải phóng MNVN được thành lập vào thời gian nào?
A. 20/12/1960 B