dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p38 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p38 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p38 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:45:37 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 56
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Chiến dịch Tây Nguyên diễn ra trong khoảng tời gian nào?
A. 21/3 đến 29/3/1975 B. 4/3 đến 24/3/1975.
C. 26/4 đến 30/4/1975 D. Cuối năm 1974 đầu năm 1975
Câu 2: Mĩ đề ra chiến lược Chiến tranh đặc biệt ở MNVN trong thời gian bao lâu?
A. 24 tháng B. 42 tháng C. 4 năm D. 18 tháng
Câu 3: Ta tiếp quản thủ đô HN vào thời gian nào?
A. 5/1956 B. 16/5/1955 C. 10/10/1954 D. 1/1/1955
Câu 4: Đặc điểm tình hình VN sau năm 1954 là
A. VN hoàn toàn giải phóng
B. Mĩ nhảy vào MNVN
C. MB hoàn toàn giải phóng
D. VN bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau
Câu 5: Hướng tiến công chiến lược chủ yếu của ta trong năm 1975 là:
A. Các đô thị trên toàn MN B. Tây Nguyên
C. Huế –Đà Nẵng D. Sài Gòn
Câu 6: Đảng ta tiens hành công cuộc đổi mới từ ĐH lần thứ mấy, vào thời gian nào?
A. ĐH lần thứ 4 năm 1976 B. ĐH lần thứ 7/1991 C. ĐH lần thứ VI (12/1978)
D ĐH lần thứ III năm 1960
Câu 7: Thắng lợi quân sự mở ra khả năng dánh Mĩ và thắng Mĩ trong CLCRĐB là
A. Vạn Tường (18/8/1965) B. Bình Giã (Đông xuân 1964-1965)
C. Lam sơn 719 (đầu năm 1971) D. Ấp Bắc (2/1/1963)
Câu 8: Chiến thắng quân sự nào ở MNVN mở ra khả năng đánh Mĩ và thắng Mĩ trong CLCR cục bộ?
A. Phước Long (12/12/1974 đến 6/1/1975) B. Vạn Tường 18/8/1965
C. Ấp Bắc 2/1/1963 D. Lam Sơn 719 từ 12/2 đến 23/3/1971.
Câu 9: Đồng minh của Mĩ tham chiến trực tiếp trong chiến tranh VN 1954-1975 là
A. Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Thái Lan.
B. Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản.
C. Hàn Quốc, Thái Lan, Phi lip pin, Ôxtrây lia , Niu di lân
D. Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài loan, Phi lip pin, Thái Lan.
Câu 10: Chiến lược chiến tranh nào của Mĩ ở MNVN có quy mô rộng nhất?
A. Chiến lược chiến tranh đặc biệt.
B. Chiến lược chiến tranh đơn phương
C. Chiến lược chiến tranh cục bộ
D. VN hoá chiến tranh và Đông Dương hoá chiến tranh.
Câu 11: Hội nghị nào của Đảng đưa ra chủ trương chuyển CMMN từ đấu tranh hoà bình giữ gìn lực lượng sang sử dụng bạo lực cách mạng, trong đó bạo lực chính trị là chủ yếu?
A. Hội nghị BCHTWĐLĐVN lần thứ 15 (1/1959)
B. Đại hội III của Đảng 9/1960.
C. Hội nghị Bộ chính trị, BCHTWĐLĐVN cuối năm 1974 đầu năm 1975
D. Hội nghị BCHTWĐLĐVN lần tứ 21 (7/1973)
Câu 12: Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ ở MB Việt Nam diễn ra vào khoảng thời gian nào?
A. 5/8/1964 đến 1/11/1968) B. 6/4/1972 đến 15/1/1973
C. 13/5/1968 đến 27/1/1973. D. 5/8/1965 đến 1/11/1968
Câu 13: Mĩ rút hoàn toàn khỏi MNVN vào thời gian nào?
A. 29/1/1975 B. 18/4/1975 C. 29/2/1973 D. 27/1/1973
Câu 14: Trọng tâm cuộc tổng iến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 là:
A. Nông thôn B. Cả ba ý trên
C. Các đô thi ở MNVN D. Rừng núi
Câu 15: Chiến lược chiến tranh nào của Mĩ ở MNVN có số lượng lính Mĩ tham chiến nhiều nhất?
A. Chiến tranh cục bộ B. Chiến tranh đơn phương
C. Chiến tranh đặc biệt D. Chiến tranh VN hoá, Đông Dương hoá
Câu 16: Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương thể hiện quyết tâm đoàn kết chiến đấu chống Mĩ diến ra vào thời gian nào:
A. 24- 25/4/1969. B. 24- 25/4