dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p37 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p37 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p37 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:45:14 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 48
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Hướng tiến công chiến lược chủ yếu của ta trong năm 1975 là:
A. Huế –Đà Nẵng B. Sài Gòn
C. Tây Nguyên D. Các đô thị trên toàn MN
Câu 2: Đặc điểm tình hình VN sau năm 1954 là
A. VN hoàn toàn giải phóng
B. Mĩ nhảy vào MNVN
C. MB hoàn toàn giải phóng
D. VN bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau
Câu 3: Đồng minh của Mĩ tham chiến trực tiếp trong chiến tranh VN 1954-1975 là
A. Hàn Quốc, Thái Lan, Phi lip pin, Ôxtrây lia , Niu di lân
B. Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài loan, Phi lip pin, Thái Lan.
C. Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Thái Lan.
D. Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản.
Câu 4: Thắng lợi quân sự mở ra khả năng dánh Mĩ và thắng Mĩ trong CLCRĐB là
A. Vạn Tường (18/8/1965) B. Ấp Bắc (2/1/1963)
C. Lam sơn 719 (đầu năm 1971) D. Bình Giã (Đông xuân 1964-1965)
Câu 5: Mĩ rút hoàn toàn khỏi MNVN vào thời gian nào?
A. 29/2/1973 B. 29/1/1975 C. 27/1/1973 D. 18/4/1975
Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải là văn bản hiệp định Pa ri.
A. các bên thừa nhận MNVN có 2 chính quyền, 2 vùng giải phóng, 2 quân đội và ba lực lượng chính trị
B. Mĩ rút quân khỏi MNVN
C. Các bên để MNVN tự quyết định tương lai chính trị của mình
D. Vn tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử vào năm 1975
Câu 7: Đảng ta tiens hành công cuộc đổi mới từ ĐH lần thứ mấy, vào thời gian nào?
A. ĐH lần thứ 4 năm 1976 B. ĐH lần thứ 7/1991 C. ĐH lần thứ VI (12/1978)
D ĐH lần thứ III năm 1960
Câu 8: Trọng tâm cuộc tổng iến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 là:
A. Nông thôn B. Các đô thi ở MNVN
C. Rừng núi D. Cả ba ý trên
Câu 9: Chiến thắng quân sự nào ở MNVN mở ra khả năng đánh Mĩ và thắng Mĩ trong CLCR cục bộ?
A. Phước Long (12/12/1974 đến 6/1/1975) B. Vạn Tường 18/8/1965
C. Ấp Bắc 2/1/1963 D. Lam Sơn 719 từ 12/2 đến 23/3/1971.
Câu 10: Chiến lược chiến tranh nào của Mĩ ở MNVN có quy mô rộng nhất?
A. Chiến lược chiến tranh đơn phương
B. Chiến lược chiến tranh đặc biệt.
C. Chiến lược chiến tranh cục bộ
D. VN hoá chiến tranh và Đông Dương hoá chiến tranh.
Câu 11: Chiến dịch Tây Nguyên diễn ra trong khoảng tời gian nào?
A. 4/3 đến 24/3/1975. B. 21/3 đến 29/3/1975
C. Cuối năm 1974 đầu năm 1975 D. 26/4 đến 30/4/1975
Câu 12: Hình thức của chiến tranh cục bộ mà Mĩ thực hiện ở MNVN 1965-1968 là gì?
A. chiến tranh giải phóng B. chiến tranh xâm lược thực dân mới
C. chiến tranh lạnh D. chiến tranh tổng hợp.
Câu 13: Mĩ đề ra chiến lược Chiến tranh đặc biệt ở MNVN trong thời gian bao lâu?
A. 24 tháng B. 18 tháng C. 42 tháng D. 4 năm
Câu 14: Ta tiếp quản thủ đô HN vào thời gian nào?
A. 5/1956 B. 10/10/1954 C. 16/5/1955 D. 1/1/1955
Câu 15: Hội nghị nào của Đảng đưa ra chủ trương chuyển CMMN từ đấu tranh hoà bình giữ gìn lực lượng sang sử dụng bạo lực cách mạng, trong đó bạo lực chính trị là chủ yếu?
A. Hội nghị BCHTWĐLĐVN lần thứ 15 (1/1959)
B. Hội nghị BCHTWĐLĐVN lần tứ 21 (7/1973)
C. Hội nghị Bộ chính trị, BCHTWĐLĐVN cuối năm 1974 đầu năm 1975
D. Đại hội III của Đảng 9/1960.
Câu 16: Mặt trận thống nhất dân tộc được thành lập ở MN ngày 20/12/1960 có tên gọi là gì, ai làm chủ tịch?
A. Mặt trận lâm thời giải phóng MNVN do Nguyễn Thị Bình làm chủ