dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p36 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p36 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p36 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:38:13 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 42
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 485

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Lí do chủ yếu của cả ta và địch khi quyết chiến ở ĐBP là?
A. Theo đề nghị của Mĩ B. Kết thúc chiến tranh
C. Giằng co lực lượng D. Phân tán lực lượng của nhau
Câu 2: Hội nghị Giơ ne vơ về vấn đề Đông Dương được khai mạc vào thời gian nào?
A. 26/4/1954 B. 30/3/1954 C. 8/5/1954 D. 13/3/1954
Câu 3: Viên tướng nào của TDF chỉ huy cuộc tiến công lên Việt bắc lần 1.
A. Bo la éc B. Rơ ve C. Lơ cơ léc D. Đác giăng li ơ
Câu 4: Mĩ từng bước can thiệp vào Đông Dương từ khi nào?
A. Tháng 12/1950 B. Tháng 1/1951 C. Tháng 6/1949 D. Tháng 5/1949
Câu 5: Thắng lợi quân sự nào của nhân dân ta buộc TDF phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta?
A. Điện Biên Phủ B. VB thu đông 1947
C. Đông xuân 1953-1954 D. BG thu đông 1950
Câu 6: Nội dung nào sau đây là kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.
A. Loại khỏi vòng chiến đấu 6000 tên, bắn rơi 16 máy bay, 11 tàu chiến, ca nô, nhiều xe cơ giới
B. Loại khỏi vòng chiến đấu 16 200 tên, tiêu diệt 19 cứ điểm, 2 sân bay và một thiếu tướng
C. Tất cả các nội dung trên.
D. Loại khỏi vòng chiến đấu 8300 tên, giải phóng 750 km đường biên giới, gp 35 vạn dân
Câu 7: Phát rút khỏi VB lần thứ nhất vào thời gian nào?
A. 19/12/1947 B. 22/10/1950 C. 5/1955 D. 5/1956
Câu 8: Vị tướng nào sau đây của Pháp trực tiếp chỉ huy chiến trường Điện Biên Phủ?
A. Đờ lát B. Na Va C. Đờ cát tơ ri
Ta quyết định mở chiến dịch ĐBP vào thời gian nào?
a. 6/1950
b. 9/1950
c. 12/1953
d. 3/1954 D. Cô Nhi
Câu 9: Việc Mĩ và Pháp kí với nhau hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương để làm
A. Từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương
B. Hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương
C. Chính thức xâm lược Đông Dương..
D. Mĩ đã bước đầu nhòm ngó Đông Dương..
Câu 10: Thắng lợi quân sự nào của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.
A. Cuộc chiến đấu trong các đô thị bắc vĩ tuyến 16o.
B. VB thu đông 1947
C. BG thu đông 1950
D. Đông xuân 1953-1954
Câu 11: Sau 8 năm chiến tranh TDF ở VN ntn?
A. Bước đầu gặp khó khăn
B. Nhờ có sự giúp đỡ của Mĩ
C. Đã có những thắng lợi quan trọng
D. Thiệt hại ngày càng lớn và lâm vào thế bị động.
Câu 12: Thắng lợi quân sự nào của nhân dân ta trong cuộc k/c chống TDf có ý nghĩa bước ngoặt, chuyển cuộc k/c từ bị động sang chủ động?
A. BG thu đông 1950 B. Điện Biên Phủ
C. Đông xuân 1953-1954 D. VB thu đông 1947
Câu 13: Từ thu đông năm 1953, Pháp tập trung quân lớn nhất ở đâu?
A. Đồng bằng sông Hồng B. Hà Nội
C. Tây Nguyên D. Điện Biên Phủ
Câu 14: Phương châm tác chiến của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là
A. thần tốc, táo bạo , bất ngờ, chắc thắng
B. Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa..
C. Tranh thủ từng phút, từng giây, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
D. Đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh cho kì thắng, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh. Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
Câu 15: Nội dung cơ bản của đướng lối kháng chiến toàn quốc của nhân dân ta là
A. toàn dân kháng chiến
B. trường kì kháng chiến
C. toàn diện kháng chiến
D. toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Câu 16: Đường lối kháng chiến toàn quốc của Đảng được thể hiện trong những văn bản nào?