dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p35 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p35 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p35 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:37:27 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 42
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Cuộc kháng chiến trong các đô thị ở Bắc vĩ tuyến 160 kéo dài trong bao lâu
A. khoảng 1 tháng B. Khoảng 2 tháng C. Khoảng nửa năm D. 1năm
Câu 2: Thắng lợi quân sự nào của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.
A. Cuộc chiến đấu trong các đô thị bắc vĩ tuyến 16o.
B. VB thu đông 1947
C. Đông xuân 1953-1954
D. BG thu đông 1950
Câu 3: Thắng lợi quân sự nào của nhân dân ta trong cuộc k/c chống TDf có ý nghĩa bước ngoặt, chuyển cuộc k/c từ bị động sang chủ động?
A. BG thu đông 1950 B. Điện Biên Phủ
C. Đông xuân 1953-1954 D. VB thu đông 1947
Câu 4: Mĩ từng bước can thiệp vào Đông Dương từ khi nào?
A. Tháng 12/1950 B. Tháng 1/1951 C. Tháng 5/1949 D. Tháng 6/1949
Câu 5: Phương châm tác chiến của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là
A. thần tốc, táo bạo , bất ngờ, chắc thắng
B. Đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh cho kì thắng, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh. Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
C. Tranh thủ từng phút, từng giây, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
D. Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa..
Câu 6: Lí do chủ yếu của cả ta và địch khi quyết chiến ở ĐBP là?
A. Theo đề nghị của Mĩ B. Kết thúc chiến tranh
C. Giằng co lực lượng D. Phân tán lực lượng của nhau
Câu 7: Tên gọi của Đảng ta sau Đại hội II là gì?
A. ĐCSVN B. ĐCSĐD
C. Đảng Lao Động VN D. Đảng cộng sản.
Câu 8: Nội dung nào sau đây là kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.
A. Loại khỏi vòng chiến đấu 8300 tên, giải phóng 750 km đường biên giới, gp 35 vạn dân
B. Tất cả các nội dung trên.
C. Loại khỏi vòng chiến đấu 6000 tên, bắn rơi 16 máy bay, 11 tàu chiến, ca nô, nhiều xe cơ giới
D. Loại khỏi vòng chiến đấu 16 200 tên, tiêu diệt 19 cứ điểm, 2 sân bay và một thiếu tướng
Câu 9: Vị tướng nào sau đây của Pháp trực tiếp chỉ huy chiến trường Điện Biên Phủ?
A. Cô Nhi B. Đờ lát C. Đờ cát tơ ri
Ta quyết định mở chiến dịch ĐBP vào thời gian nào?
a. 6/1950
b. 9/1950
c. 12/1953
d. 3/1954 D. Na Va
Câu 10: Việc Mĩ và Pháp kí với nhau hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương để làm
A. Mĩ đã bước đầu nhòm ngó Đông Dương..
B. Hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương
C. Chính thức xâm lược Đông Dương..
D. Từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương
Câu 11: Cuộc kháng chiến toàn quốc của nhân dân ta chống TDF bùng nổ vào
A. 12/12/1946 B. 17/12/1946 C. 19/12/1946 D. 18/12/1946
Câu 12: Nội dung cơ bản của đướng lối kháng chiến toàn quốc của nhân dân ta là
A. toàn diện kháng chiến
B. toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
C. toàn dân kháng chiến
D. trường kì kháng chiến
Câu 13: Từ thu đông năm 1953, Pháp tập trung quân lớn nhất ở đâu?
A. Đồng bằng sông Hồng B. Hà Nội
C. Tây Nguyên D. Điện Biên Phủ
Câu 14: Mục tiêu của Pháp trong kế hoạch Đờ lát đờ tát xi nhi.
A. Buộc ta phải đàm phán với Pháp.
B. Giành lại thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.
C. Kết thúc nhanh chóng chiến tranh.
D. Buộc ta phải đầu hàng.
Câu 15: Thắng lợi quân sự nào của nhân dân ta buộc TDF phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta?
A. Điện Biên Phủ B. VB thu đông 1947
C. Đông xuân 1953-1954 D. BG thu đông 1950
Câu 16: Dựa vào đâu Pháp đề ra kế hoạch Đờ lát đờ tát xi nhi?
A. Nền kinh tế