dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p34 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p34 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p34 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:35:20 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 42
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Thắng lợi quân sự nào của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.
A. VB thu đông 1947
B. BG thu đông 1950
C. Đông xuân 1953-1954
D. Cuộc chiến đấu trong các đô thị bắc vĩ tuyến 16o.
Câu 2: Từ thu đông năm 1953, Pháp tập trung quân lớn nhất ở đâu?
A. Đồng bằng sông Hồng B. Hà Nội
C. Điện Biên Phủ D. Tây Nguyên
Câu 3: Đại hội Đảng toàn quốc lần đầu tiên tổ chức trong nước là vào thời gian nào, ở đâu?
A. 3/1935 tại Ma cao (TQ) B. 9/1960 tại thủ đô Hà Nội
C. 2/1951 tại Chiêm Hóa - Tuyên Quang D. 2/1930 tại Hương Cảng (TQ)
Câu 4: Mĩ từng bước can thiệp vào Đông Dương từ khi nào?
A. Tháng 12/1950 B. Tháng 5/1949 C. Tháng 1/1951 D. Tháng 6/1949
Câu 5: Hội nghị Giơ ne vơ về vấn đề Đông Dương được khai mạc vào thời gian nào?
A. 30/3/1954 B. 8/5/1954 C. 13/3/1954 D. 26/4/1954
Câu 6: Mục tiêu của Pháp trong kế hoạch Đờ lát đờ tát xi nhi.
A. Buộc ta phải đầu hàng.
B. Buộc ta phải đàm phán với Pháp.
C. Kết thúc nhanh chóng chiến tranh.
D. Giành lại thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.
Câu 7: Cuộc kháng chiến trong các đô thị ở Bắc vĩ tuyến 160 kéo dài trong bao lâu
A. khoảng 1 tháng B. Khoảng nửa năm C. 1năm D. Khoảng 2 tháng
Câu 8: Tên gọi của Đảng ta sau Đại hội II là gì?
A. ĐCSVN B. ĐCSĐD
C. Đảng Lao Động VN D. Đảng cộng sản.
Câu 9: Nội dung nào sau đây là kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.
A. Loại khỏi vòng chiến đấu 8300 tên, giải phóng 750 km đường biên giới, gp 35 vạn dân
B. Tất cả các nội dung trên.
C. Loại khỏi vòng chiến đấu 6000 tên, bắn rơi 16 máy bay, 11 tàu chiến, ca nô, nhiều xe cơ giới
D. Loại khỏi vòng chiến đấu 16 200 tên, tiêu diệt 19 cứ điểm, 2 sân bay và một thiếu tướng
Câu 10: Thắng lợi quân sự nào của nhân dân ta buộc TDF phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta?
A. BG thu đông 1950 B. VB thu đông 1947
C. Đông xuân 1953-1954 D. Điện Biên Phủ
Câu 11: Vị tướng nào sau đây của Pháp trực tiếp chỉ huy chiến trường Điện Biên Phủ?
A. Na Va B. Đờ cát tơ ri
Ta quyết định mở chiến dịch ĐBP vào thời gian nào?
a. 6/1950
b. 9/1950
c. 12/1953
d. 3/1954 C. Cô Nhi D. Đờ lát
Câu 12: Cuộc kháng chiến toàn quốc của nhân dân ta chống TDF bùng nổ vào
A. 12/12/1946 B. 17/12/1946 C. 19/12/1946 D. 18/12/1946
Câu 13: Viên tướng nào của TDF chỉ huy cuộc tiến công lên Việt bắc lần 1.
A. Lơ cơ léc B. Rơ ve C. Bo la éc D. Đác giăng li ơ
Câu 14: Đường lối kháng chiến toàn quốc của Đảng được thể hiện trong những văn bản nào?
A. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi của đ/c Trường Chinh tháng 9/1947.
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch HCM ngày 19/12/1946
C. Tất cả các văn bản trên
D. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của BTVTWĐ ngày 12/12/1946
Câu 15: Phương châm tác chiến của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là
A. thần tốc, táo bạo , bất ngờ, chắc thắng
B. Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa..
C. Tranh thủ từng phút, từng giây, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
D. Đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh cho kì thắng, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh. Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
Câu 16: Phát rút khỏi VB lần thứ nhất vào thời