dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p33 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p33 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p33 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:37:50 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 64
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Sau 8 năm chiến tranh TDF ở VN ntn?
A. Bước đầu gặp khó khăn
B. Thiệt hại ngày càng lớn và lâm vào thế bị động.
C. Nhờ có sự giúp đỡ của Mĩ
D. Đã có những thắng lợi quan trọng
Câu 2: Cuộc kháng chiến toàn quốc của nhân dân ta chống TDF bùng nổ vào
A. 17/12/1946 B. 18/12/1946 C. 12/12/1946 D. 19/12/1946
Câu 3: Viên tướng nào của TDF chỉ huy cuộc tiến công lên Việt bắc lần 1.
A. Lơ cơ léc B. Đác giăng li ơ C. Rơ ve D. Bo la éc
Câu 4: Nội dung cơ bản của đướng lối kháng chiến toàn quốc của nhân dân ta là
A. toàn diện kháng chiến
B. trường kì kháng chiến
C. toàn dân kháng chiến
D. toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Câu 5: Từ thu đông năm 1953, Pháp tập trung quân lớn nhất ở đâu?
A. Đồng bằng sông Hồng B. Tây Nguyên
C. Điện Biên Phủ D. Hà Nội
Câu 6: Vị tướng nào sau đây của Pháp trực tiếp chỉ huy chiến trường Điện Biên Phủ?
A. Na Va B. Đờ lát C. Cô Nhi D. Đờ cát tơ ri
Ta quyết định mở chiến dịch ĐBP vào thời gian nào?
a. 6/1950
b. 9/1950
c. 12/1953
d. 3/1954
Câu 7: Hội nghị Giơ ne vơ về vấn đề Đông Dương được khai mạc vào thời gian nào?
A. 8/5/1954 B. 30/3/1954 C. 26/4/1954 D. 13/3/1954
Câu 8: Đại hội Đảng toàn quốc lần đầu tiên tổ chức trong nước là vào thời gian nào, ở đâu?
A. 3/1935 tại Ma cao (TQ) B. 2/1951 tại Chiêm Hóa - Tuyên Quang
C. 9/1960 tại thủ đô Hà Nội D. 2/1930 tại Hương Cảng (TQ)
Câu 9: Nội dung nào sau đây là kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.
A. Tất cả các nội dung trên.
B. Loại khỏi vòng chiến đấu 8300 tên, giải phóng 750 km đường biên giới, gp 35 vạn dân
C. Loại khỏi vòng chiến đấu 6000 tên, bắn rơi 16 máy bay, 11 tàu chiến, ca nô, nhiều xe cơ giới
D. Loại khỏi vòng chiến đấu 16 200 tên, tiêu diệt 19 cứ điểm, 2 sân bay và một thiếu tướng
Câu 10: Dựa vào đâu Pháp đề ra kế hoạch Đờ lát đờ tát xi nhi?
A. Viện trợ của Mĩ B. Thất bại của kế hoạch Rơ ve
C. Viện trợ của các nước đế quốc khác D. Nền kinh tế Pháp phát triển
Câu 11: Những chiến thắng lớn của quân và dân ta trong chiến dịch VB 1947 là ở
A. Thái Nguyên
B. Bông Lau (30/10/1947), Đoan Hùng, Khe Lau
C. Đông Khê
D. Điện Biên Phủ
Câu 12: Mĩ từng bước can thiệp vào Đông Dương từ khi nào?
A. Tháng 12/1950 B. Tháng 1/1951 C. Tháng 6/1949 D. Tháng 5/1949
Câu 13: Tên gọi của Đảng ta sau Đại hội II là gì?
A. ĐCSVN B. ĐCSĐD
C. Đảng Lao Động VN D. Đảng cộng sản.
Câu 14: Mục tiêu của Pháp trong kế hoạch Đờ lát đờ tát xi nhi.
A. Buộc ta phải đầu hàng.
B. Buộc ta phải đàm phán với Pháp.
C. Kết thúc nhanh chóng chiến tranh.
D. Giành lại thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.
Câu 15: Đường lối kháng chiến toàn quốc của Đảng được thể hiện trong những văn bản nào?
A. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi của đ/c Trường Chinh tháng 9/1947.
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch HCM ngày 19/12/1946
C. Tất cả các văn bản trên
D. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của BTVTWĐ ngày 12/12/1946
Câu 16: Cuộc kháng chiến trong các đô thị ở Bắc vĩ tuyến 160 kéo dài trong bao lâu
A. Khoảng nửa năm B. khoảng 1 tháng C. 1năm D. Khoảng 2 tháng
Câu 17: Phát rút khỏi VB lần thứ nhất vào thời