dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p28 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p28 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p28 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:30:04 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 37
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 485

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Thời gian tồn tại của chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong thời gian nào?
A. Cuối năm 1930 đầu năm 1931 B. Cuối năm 1930.
C. Cuối năm 1931 đầu năm 1932 D. Cuối năm 1929 đầu 1930
Câu 2: Những địa phương giành chính quyền trước thủ đô Hà Nội trong CMT8 là:
A. Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang
B. Hà Tĩnh, Bắc Giang, Quảng Nam, Hải Dương.
C. Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Hải Dương.
D. Thái Nguyên, hà Tĩnh, Bắc Giang, Quảng Nam, Hải Dương.
Câu 3: Cuộc khủng hoảng kinh tế ở VN bắt đầu từ lĩnh vực nào?
A. Thương mại B. thủ công nghiệp C. Nông nghiệp D. công nghiệp
Câu 4: Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập ở đâu, vào thời gian nào?
A. 48 Hàng Ngang 1/9/1945. B. 312 Khâm Thiên 27,28/8/1945
C. 48 hàng ngang 28,29/8/1945. D. 5D phố Hàm Long 29,30/8/1945
Câu 5: Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương được thành lập với mục đích:
A. Tập hợp liên minh công nông. B. Tập hợp tư sản, TTS, địa chủ.
C. Tập hợp mọi lực lượng yêu nước, tiến bộ. D. Liên minh công nông đoàn kết với tư sản
Câu 6: Cuộc đấu tranh nhân ngày 1/5/1930 có ý nghĩa ntn?
A. Lật đổ được chính quyền thực dân ở một số nơi.
B. lần đầu tiên công nhân VN mít tinh, biểu tình nhân ngày quốc tế lao động
C. Lần đầu tiên CN và ND liên minh với nhau.
D. Là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân
Câu 7: Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng có ý nghĩa ntn đối với CMVN?
A. Đánh dấu Việt Nam có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh chống PX.
B. Kết thúc chiến tranh xâm lược của Phát xít Nhật tại VN.
C. Thời cơ ngàn năm có một đã tới để ta giành chính quyền.
D. tạo điều kiện để nhân dân Việt Nam đứng lên chống Pháp.
Câu 8: Thủ đoạn của Nhật khi vào VN là?
A. Việt Nam đặt dưới sự thống trị của Nhật. B. Tuyên truyền lừa bịp về thuyết Đại Đông Á
C. Cho các đảng phái thân NHật là tay sai D. cả ba ý trên.
Câu 9: Chỉ thị NHật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta xác định kẻ thù của cách mạng Đông Dương là?
A. Đế quốc Mĩ B. Đế quốc Phát xít Pháp- Nhật
C. Đế quốc Pháp- tay sai D. Đế quốc Nhật và tay sai
Câu 10: Xã hội VN nhưng năm 1930-1931 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào?
A. Công nhân với tư sản.
B. Tư sản với TDF
C. Nông dân với địa chủ PK
D. Dân tộc VN với TDF, nông dân với địa chủ PK
Câu 11: Mục tiêu đấu tranh của công nhân trong phong trào cách mạng 1930-1931?
A. Lật đổ cq TDF B. Tham gia chính quyền thực dân.
C. Lật đổ chế độ PK D. Tăng lương giảm giờ làm
Câu 12: Khởi nghĩa Hưng Nguyên trong phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra vào ngày nào?
A. 1/5/1931 B. 1/5/1930 C. 12/9/1930 D. 12/9/1931
Câu 13: Nhật tấn công vào Lạng Sơn vào thời gian nào?
A. 23/9/1939 B. 22/9/1940 C. 23/9/1940 D. 22/9/1939
Câu 14: Tình hình kinh tế Việt Nam từ năm 1930 ntn?
A. Bước đầu phục hồi B. Khủng hoảng trầm trọng.
C. bước vào thời kì phát triển D. Bước vào thời kì suy thoái
Câu 15: Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế Vn trong những năm 30?
A. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp, giai cấp.
B. Giá cả đắt đỏ
C. Hàng hóa khan hiếm
D. Nông nghiệp đình đốn
Câu 16: Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào 1930-1931 và phong trào 1936-1939 là gì?
A. Mục tiêu đấu tranh
B. Lãnh đạo phong trào
C. Lực lượng tham gia
D. kẻ