dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p27 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p27 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p27 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:29:39 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 54
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Mục tiêu đấu tranh của công nhân trong phong trào cách mạng 1930-1931?
A. Tăng lương giảm giờ làm B. Lật đổ chế độ PK
C. Lật đổ cq TDF D. Tham gia chính quyền thực dân.
Câu 2: Tình hình kinh tế Việt Nam từ năm 1930 ntn?
A. Bước đầu phục hồi B. Bước vào thời kì suy thoái
C. bước vào thời kì phát triển D. Khủng hoảng trầm trọng.
Câu 3: Đại hội VII của QTCS dienx ra tại đâu, vào thời gian nào?
A. 7/1936 tại Moskow B. 2/1920 tại Tua
C. 7/1930 tại Moskow D. 7/1935 tại Moskow.
Câu 4: Điểm khác biệt cơ bản giữa Chính Cương và Luận Cương ở chỗ?
A. Lãnh đạo cách mạng B. Nhiệm vụ và lực lượng CM
C. Quan hệ quốc tế D. Chiến lược cách mạng
Câu 5: Lực lượng tham gia phong trào cách mạng giai đoạn 1936-1939 chủ yếu là?
A. Binh lính và công nông.
B. Liên minh tư sản với địa chủ
C. quần chúng công- nông
D. không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, chính trị
Câu 6: Thủ đoạn của Nhật khi vào VN là?
A. cả ba ý trên. B. Việt Nam đặt dưới sự thống trị của Nhật.
C. Cho các đảng phái thân NHật là tay sai D. Tuyên truyền lừa bịp về thuyết Đại Đông Á
Câu 7: Cuộc đấu tranh nhân ngày 1/5/1930 có ý nghĩa ntn?
A. Lật đổ được chính quyền thực dân ở một số nơi.
B. lần đầu tiên công nhân VN mít tinh, biểu tình nhân ngày quốc tế lao động
C. Lần đầu tiên CN và ND liên minh với nhau.
D. Là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không nằm trong nhiệm vụ của hội nghị BCHTWĐCSĐD tại THượng Hải?
A. Chỉ chống phát xít
B. Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình
C. hình thức đấu tranh công khai, nửa công khai, …
D. Tạm gác khẩu hiệu đôc lập dân tộc và người cày có ruộng.
Câu 9: Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế Vn trong những năm 30?
A. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp, giai cấp.
B. Nông nghiệp đình đốn
C. Giá cả đắt đỏ
D. Hàng hóa khan hiếm
Câu 10: Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào 1930-1931 và phong trào 1936-1939 là gì?
A. Lực lượng tham gia
B. Mục tiêu đấu tranh
C. Lãnh đạo phong trào
D. kẻ thù và nhiệm vụ trước mắt, hình thức đấu tranh.
Câu 11: Nhật tấn công vào Lạng Sơn vào thời gian nào?
A. 23/9/1940 B. 23/9/1939 C. 22/9/1939 D. 22/9/1940
Câu 12: Thời gian tồn tại của chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong thời gian nào?
A. Cuối năm 1930 đầu năm 1931 B. Cuối năm 1930.
C. Cuối năm 1931 đầu năm 1932 D. Cuối năm 1929 đầu 1930
Câu 13: Khởi nghĩa Hưng Nguyên trong phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra vào ngày nào?
A. 1/5/1931 B. 1/5/1930 C. 12/9/1930 D. 12/9/1931
Câu 14: Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập ở đâu, vào thời gian nào?
A. 5D phố Hàm Long 29,30/8/1945 B. 48 hàng ngang 28,29/8/1945.
C. 312 Khâm Thiên 27,28/8/1945 D. 48 Hàng Ngang 1/9/1945.
Câu 15: Những địa phương giành chính quyền trước thủ đô Hà Nội trong CMT8 là:
A. Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang
B. Hà Tĩnh, Bắc Giang, Quảng Nam, Hải Dương.
C. Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Hải Dương.
D. Thái Nguyên, hà Tĩnh, Bắc Giang, Quảng Nam, Hải Dương.
Câu 16: Chỉ thị NHật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta xác định kẻ thù của cách mạng Đông Dương là?
A. Đế quốc Mĩ B. Đế quốc Pháp- tay sai
C. Đế quốc Nhật và tay sai D. Đế quốc Phát xít Pháp- Nhật
Câu 17: Xã