dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p24 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p24 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p24 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:27:00 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 40
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 485

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì?
A. Chống phong kiến giành rđ, chống đế quốc giành độc lập dân tộc.
B. Chống chiến tranh đế quốc.
C. Chống TS mại bản, đòi tăng lương, giảm giờ làm.
D. Chống đế quốc Pháp giành đldt, chống PK giành rđ cho dân cày.
Câu 2: Ngày 3/2 hàng năm được Đảng ta chọn làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng từ khi nào?
A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai 2/1951
B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba 9/1960
C. Hội nghị BCHTWĐCSVN lần thứ nhất 10/1930.
D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất 3/1935
Câu 3: Sự kiện quốc tế nào diễn ra trong chiến tranh Tg1 có ảng hưởng đến cục diện chính trị Tg và phong trào gpdt của các nước thuộc địa?
A. CMT10 Nga bùng nổ và thắng lợi B. Nước Đức bị đánh bại.
C. Quốc tế thứ 3 thành lập D. Chiến tranh Tg1 kết thúc.
Câu 4: Ý nghĩa thành lập ĐCSVN năm 1930
A. Tất cả nội dung trên.
B. Là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng VN
C. Là kết quả của quá trình đấu tranh gpdt, gpg/c của nhân dân VN, là sự sàng lọc khắt khe của LS.
D. Là sản phẩm kết hợp của ba yếu tố (CN Mác- Lê, PTCN, PTYN)
Câu 5: Chi bộ cộng sản đầu tiên của VN ra đời ở đâu, vào thời gian nào?
A. 3/1929 số nhà 312 , Khâm Thiên, Hà Nội B. 3/1929 số nhà D67, Hoàng Diệu, Hà Nội.
C. 3/1929 số nhà 5D, Hàm Long, Hà Nội D. 3/1929 số nhà 48, Hàng Ngang, Hà Nội.
Câu 6: Cơ quan ngôn luận của Hội VNCMTN là
A. Báo nhân dân B. Báo thanh niên C. Báo cứu quốc D. Báo búa liềm
Câu 7: Bí thư chi bộ cộng sản đầu tiên của VN là ai?
A. Trần Phú. B. Trần Văn Cung C. Phạm Hồng Thái D. Nguyễn Thái Học
Câu 8: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản được diễn ra ở đâu vào thời gian nào?
A. Từ ngày 1/6 đến 2/8/1930 tại Hương Cảng (TQ)
B. Từ ngày 6/1 đến 8/2/1930 tại Hương Cảng TQ
C. từ ngày 3 đến 7/2/1930, Hương cảng- TQ
D. Từ ngày 6/1 đến 28/2/1930 tại Hương cảng TQ
Câu 9: Các đại biểu tham dự hội nghị thành lập Đảng về nước vào ngày nào?
A. 7/2/1930 B. 28/2/1930 C. 8/2/1930 D. 24/2/1930
Câu 10: Số vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương chủ yếu là vào lĩnh vực nào?
A. Giao thông vận tải
B. Nông nghiệp đồn điền và công nghiệp khai mỏ
C. Công nghiệp nặng
D. Công nghiệp nhẹ
Câu 11: NAQ đã lựa chọn những thanh niên yêu nước của tổ chức nào để lập ra cộng sản đoàn.
A. Tân việt CMĐ B. Việt Nam QDĐ C. Hội VNCMTN D. Tâm tâm xã
Câu 12: NAQ gia nhập Đảng xã Hội Pháp từ khi nào?
A. 1917 B. 1919 C. 1918 D. 1920.
Câu 13: Tân Việt cách Mạng Đảng ra đời vào thời gian nào?
A. 6/1925 B. 8/1927 C. 7/1927 D. 7/1928
Câu 14: Trong chiến trang Tg1 Pháp bị thiệt hại bao nhiêu tỉ frăng
A. 100 tỉ frăng B. 150 tỉ frăng C. 50 tỉ frăng D. 200 tỉ frăng
Câu 15: Tổng số vốn F đầu tư vào Đông Dương từ 1924-1929 khoảng bao nhiêu?
A. 6 tỉ frăng B. 4 tỉ frăng C. 3 tỉ frăng D. 5 tỉ frăng
Câu 16: Tổ chức cộng sản Đông Dương cộng sản liên đoàn xin gia nhập ĐCSVN vào thời gian nào?
A. 24/2/1930 B. 8/2/1930 C. 7/2/1930 D. 26/2/1930
Câu 17: Tổ chức cách mạng VN Quốc dân đảng được thành lập vào thời gian nào?
A. 25/12/1928 B. 6/1925 C. 7/1928