dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p23 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p23 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p23 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:26:39 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 52
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: NAQ đã lựa chọn những thanh niên yêu nước của tổ chức nào để lập ra cộng sản đoàn.
A. Hội VNCMTN B. Tâm tâm xã C. Tân việt CMĐ D. Việt Nam QDĐ
Câu 2: Trong chiến trang Tg1 Pháp bị thiệt hại bao nhiêu tỉ frăng
A. 100 tỉ frăng B. 200 tỉ frăng C. 50 tỉ frăng D. 150 tỉ frăng
Câu 3: Xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào?
A. Toàn thể dân tộc VN với đế quốc Pháp và tay sai.
B. Nông dân với địa chủ phong kiến.
C. Tư sản với chính quyền TDF
D. Cả c và b đều đúng.
Câu 4: NAQ đã tìm ra con đường cứu nước và gpdt thông qua tác phẩm gì của Lê Nin.
A. Cương lĩnh tháng 4/1917.
B. Cương lĩnh tháng 10/1917.
C. Nghị quyết ĐH VII của QTCS.
D. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương của Lê nin về vấn đề dt & thuộc địa 7/1920.
Câu 5: Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào?
A. 2/1932 B. 2/1929 C. 2/1931 D. 2/1930
Câu 6: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản được diễn ra ở đâu vào thời gian nào?
A. Từ ngày 6/1 đến 28/2/1930 tại Hương cảng TQ
B. Từ ngày 1/6 đến 2/8/1930 tại Hương Cảng (TQ)
C. từ ngày 3 đến 7/2/1930, Hương cảng- TQ
D. Từ ngày 6/1 đến 8/2/1930 tại Hương Cảng TQ
Câu 7: Cơ quan ngôn luận của Hội VNCMTN là
A. Báo nhân dân B. Báo thanh niên C. Báo cứu quốc D. Báo búa liềm
Câu 8: Phong trào “vô sản hóa” được tổ chức HVNCMTN tiến hành vào thời gian nào?
A. 1927 B. 1925 C. 1928. D. 1926
Câu 9: Tổng số vốn F đầu tư vào Đông Dương từ 1924-1929 khoảng bao nhiêu?
A. 6 tỉ frăng B. 5 tỉ frăng C. 4 tỉ frăng D. 3 tỉ frăng
Câu 10: Tổ chức cộng sản Đông Dương cộng sản liên đoàn xin gia nhập ĐCSVN vào thời gian nào?
A. 7/2/1930 B. 24/2/1930 C. 8/2/1930 D. 26/2/1930
Câu 11: Tân Việt cách Mạng Đảng ra đời vào thời gian nào?
A. 7/1927 B. 6/1925 C. 7/1928 D. 8/1927
Câu 12: Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì?
A. Chống phong kiến giành rđ, chống đế quốc giành độc lập dân tộc.
B. Chống chiến tranh đế quốc.
C. Chống TS mại bản, đòi tăng lương, giảm giờ làm.
D. Chống đế quốc Pháp giành đldt, chống PK giành rđ cho dân cày.
Câu 13: NAQ gia nhập Đảng xã Hội Pháp từ khi nào?
A. 1917 B. 1919 C. 1918 D. 1920.
Câu 14: Ý nghĩa thành lập ĐCSVN năm 1930
A. Là sản phẩm kết hợp của ba yếu tố (CN Mác- Lê, PTCN, PTYN)
B. Là kết quả của quá trình đấu tranh gpdt, gpg/c của nhân dân VN, là sự sàng lọc khắt khe của LS.
C. Là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng VN
D. Tất cả nội dung trên.
Câu 15: Ngày 3/2 hàng năm được Đảng ta chọn làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng từ khi nào?
A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất 3/1935
B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba 9/1960
C. Hội nghị BCHTWĐCSVN lần thứ nhất 10/1930.
D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai 2/1951
Câu 16: Các đại biểu tham dự hội nghị thành lập Đảng về nước vào ngày nào?
A. 7/2/1930 B. 8/2/1930 C. 24/2/1930 D. 28/2/1930
Câu 17: Số vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương chủ yếu là vào lĩnh vực nào?
A. Giao thông vận tải
B. Công nghiệp nặng
C. Nông nghiệp đồn điền và công nghiệp khai mỏ
D. Công nghiệp nhẹ
Câu 18: Tổ chức cách mạng VN Quốc dân đảng được thành lập