dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p22 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p22 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p22 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:26:19 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 47
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Tổ chức cách mạng VN Quốc dân đảng được thành lập vào thời gian nào?
A. 25/12/1928 B. 25/12/1927 C. 7/1928 D. 6/1925
Câu 2: Xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào?
A. Toàn thể dân tộc VN với đế quốc Pháp và tay sai.
B. Tư sản với chính quyền TDF
C. Cả c và b đều đúng.
D. Nông dân với địa chủ phong kiến.
Câu 3: Câu nói nổi tiếng của lãnh tụ VN Quốc Dân Đảng- Nguyễn Thái Học trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái là gì?
A. bạo động hay là chết. B. Không thành công cũng thắng lợi.
C. Không thành công cũng thành nhân D. Không thành công cũng thành nông
Câu 4: Trong chiến trang Tg1 Pháp bị thiệt hại bao nhiêu tỉ frăng
A. 100 tỉ frăng B. 200 tỉ frăng C. 50 tỉ frăng D. 150 tỉ frăng
Câu 5: NAQ đã tìm ra con đường cứu nước và gpdt thông qua tác phẩm gì của Lê Nin.
A. Nghị quyết ĐH VII của QTCS.
B. Cương lĩnh tháng 10/1917.
C. Cương lĩnh tháng 4/1917.
D. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương của Lê nin về vấn đề dt & thuộc địa 7/1920.
Câu 6: Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì?
A. Chống TS mại bản, đòi tăng lương, giảm giờ làm.
B. Chống phong kiến giành rđ, chống đế quốc giành độc lập dân tộc.
C. Chống đế quốc Pháp giành đldt, chống PK giành rđ cho dân cày.
D. Chống chiến tranh đế quốc.
Câu 7: NAQ đã lựa chọn những thanh niên yêu nước của tổ chức nào để lập ra cộng sản đoàn.
A. Hội VNCMTN B. Tân việt CMĐ C. Việt Nam QDĐ D. Tâm tâm xã
Câu 8: Chi bộ cộng sản đầu tiên của VN ra đời ở đâu, vào thời gian nào?
A. 3/1929 số nhà D67, Hoàng Diệu, Hà Nội. B. 3/1929 số nhà 312 , Khâm Thiên, Hà Nội
C. 3/1929 số nhà 48, Hàng Ngang, Hà Nội. D. 3/1929 số nhà 5D, Hàm Long, Hà Nội
Câu 9: Phong trào “vô sản hóa” được tổ chức HVNCMTN tiến hành vào thời gian nào?
A. 1927 B. 1925 C. 1928. D. 1926
Câu 10: Tổng số vốn F đầu tư vào Đông Dương từ 1924-1929 khoảng bao nhiêu?
A. 6 tỉ frăng B. 5 tỉ frăng C. 3 tỉ frăng D. 4 tỉ frăng
Câu 11: Các đại biểu tham dự hội nghị thành lập Đảng về nước vào ngày nào?
A. 7/2/1930 B. 28/2/1930 C. 24/2/1930 D. 8/2/1930
Câu 12: Ngày 3/2 hàng năm được Đảng ta chọn làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng từ khi nào?
A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba 9/1960
B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai 2/1951
C. Hội nghị BCHTWĐCSVN lần thứ nhất 10/1930.
D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất 3/1935
Câu 13: NAQ gia nhập Đảng xã Hội Pháp từ khi nào?
A. 1918 B. 1920. C. 1917 D. 1919
Câu 14: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản được diễn ra ở đâu vào thời gian nào?
A. từ ngày 3 đến 7/2/1930, Hương cảng- TQ
B. Từ ngày 6/1 đến 28/2/1930 tại Hương cảng TQ
C. Từ ngày 6/1 đến 8/2/1930 tại Hương Cảng TQ
D. Từ ngày 1/6 đến 2/8/1930 tại Hương Cảng (TQ)
Câu 15: Số vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương chủ yếu là vào lĩnh vực nào?
A. Nông nghiệp đồn điền và công nghiệp khai mỏ
B. Giao thông vận tải
C. Công nghiệp nhẹ
D. Công nghiệp nặng
Câu 16: Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân VN chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác là
A. Thành lập HVNCMTN. B. CMT8 thành công
C. Thành lập ĐCSVN D. K/ Ba Son 8/1925
Câu 17: Cuốn sách tập hợp các bài giảng, bài viết của NAQ ở Quảng Châu được