dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p21 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p21 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p21 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:25:53 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 74
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: NAQ đã tìm ra con đường cứu nước và gpdt thông qua tác phẩm gì của Lê Nin.
A. Cương lĩnh tháng 4/1917.
B. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương của Lê nin về vấn đề dt & thuộc địa 7/1920.
C. Cương lĩnh tháng 10/1917.
D. Nghị quyết ĐH VII của QTCS.
Câu 2: Trong chiến trang Tg1 Pháp bị thiệt hại bao nhiêu tỉ frăng
A. 100 tỉ frăng B. 200 tỉ frăng C. 50 tỉ frăng D. 150 tỉ frăng
Câu 3: Phong trào “vô sản hóa” được tổ chức HVNCMTN tiến hành vào thời gian nào?
A. 1927 B. 1926 C. 1928. D. 1925
Câu 4: NAQ đã lựa chọn những thanh niên yêu nước của tổ chức nào để lập ra cộng sản đoàn.
A. Hội VNCMTN B. Tâm tâm xã C. Việt Nam QDĐ D. Tân việt CMĐ
Câu 5: NAQ gia nhập Đảng xã Hội Pháp từ khi nào?
A. 1918 B. 1917 C. 1919 D. 1920.
Câu 6: Tổ chức cộng sản Đông Dương cộng sản liên đoàn xin gia nhập ĐCSVN vào thời gian nào?
A. 8/2/1930 B. 26/2/1930 C. 24/2/1930 D. 7/2/1930
Câu 7: Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì?
A. Chống TS mại bản, đòi tăng lương, giảm giờ làm.
B. Chống phong kiến giành rđ, chống đế quốc giành độc lập dân tộc.
C. Chống đế quốc Pháp giành đldt, chống PK giành rđ cho dân cày.
D. Chống chiến tranh đế quốc.
Câu 8: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản được diễn ra ở đâu vào thời gian nào?
A. từ ngày 3 đến 7/2/1930, Hương cảng- TQ
B. Từ ngày 6/1 đến 8/2/1930 tại Hương Cảng TQ
C. Từ ngày 1/6 đến 2/8/1930 tại Hương Cảng (TQ)
D. Từ ngày 6/1 đến 28/2/1930 tại Hương cảng TQ
Câu 9: Chi bộ cộng sản đầu tiên của VN ra đời ở đâu, vào thời gian nào?
A. 3/1929 số nhà D67, Hoàng Diệu, Hà Nội. B. 3/1929 số nhà 312 , Khâm Thiên, Hà Nội
C. 3/1929 số nhà 48, Hàng Ngang, Hà Nội. D. 3/1929 số nhà 5D, Hàm Long, Hà Nội
Câu 10: Tổng số vốn F đầu tư vào Đông Dương từ 1924-1929 khoảng bao nhiêu?
A. 5 tỉ frăng B. 6 tỉ frăng C. 3 tỉ frăng D. 4 tỉ frăng
Câu 11: Tổ chức cách mạng VN Quốc dân đảng được thành lập vào thời gian nào?
A. 25/12/1927 B. 25/12/1928 C. 6/1925 D. 7/1928
Câu 12: Tân Việt cách Mạng Đảng ra đời vào thời gian nào?
A. 8/1927 B. 7/1927 C. 7/1928 D. 6/1925
Câu 13: Xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào?
A. Toàn thể dân tộc VN với đế quốc Pháp và tay sai.
B. Tư sản với chính quyền TDF
C. Nông dân với địa chủ phong kiến.
D. Cả c và b đều đúng.
Câu 14: Câu nói nổi tiếng của lãnh tụ VN Quốc Dân Đảng- Nguyễn Thái Học trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái là gì?
A. bạo động hay là chết. B. Không thành công cũng thành nhân
C. Không thành công cũng thắng lợi. D. Không thành công cũng thành nông
Câu 15: Các đại biểu tham dự hội nghị thành lập Đảng về nước vào ngày nào?
A. 7/2/1930 B. 8/2/1930 C. 24/2/1930 D. 28/2/1930
Câu 16: Sự kiện quốc tế nào diễn ra trong chiến tranh Tg1 có ảng hưởng đến cục diện chính trị Tg và phong trào gpdt của các nước thuộc địa?
A. Quốc tế thứ 3 thành lập B. Nước Đức bị đánh bại.
C. CMT10 Nga bùng nổ và thắng lợi D. Chiến tranh Tg1 kết thúc.
Câu 17: Số vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương chủ yếu là vào lĩnh vực nào?
A. Công nghiệp nhẹ
B. Công nghiệp nặng
C. Giao thông