dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p20 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p20 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p20 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:23:08 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 78
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 485

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Hiệp ước Hác Măng được kí kết giữa triều đình và TDF vào thời gian nào
A. 1874 B. 6/6/1884 C. 25/8/1883 D. 5/6/1862
Câu 2: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TDF ở VN tập trung vào
A. phát triển nông nhiệp, công thương nghiệp
B. Cướp rđ lập đồn điền, khai mỏ, giao thông, thu thuế
C. ngoại thương, quân sự, giao thông
D. nông nghiệp, công nghiệp, quân sự
Câu 3: Giữa thế kỉ XIX Việt nam là
A. Nước PK độc lập B. Là thuộc địa của Anh
C. Thuộc địa của TBN D. Thuộc địa của Pháp
Câu 4: Đặc điểm mới của nền kinh tế VN dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần 1
A. Nền kinh tế xã hội TBCN B. Nền kinh tế xã hội thuộc địa hoàn toàn
C. Nền kinh tế PK phát triển D. Nền kinh tế xã hội thuộc địa nửa phong kiến
Câu 5: Cuộc phản công trong kinh thành huế diễn ra vào thời gian nào?
A. 6/6/1884 B. Đêm 4- rạng 5/7/1885
C. 13/7/1885 D. Đêm 4 rạng 5/7/1884
Câu 6: Đánh chiếm Bắc kì lần thứ hai vào thời gian nào?
A. 1881 B. 1884 C. 1882 D. 1883
Câu 7: Đường lối chống Pháp của PCT là
A. Dùng bạo động để giành độc lập.
B. Dựa vào Pháp để chống PK, xây dựng nước VN cộng hòa.
C. Chống Pháp, chống PK
D. Cải cách nâng cao dân trí, dân quyền, dân sinh, dựa vào pháp để chống PK
Câu 8: Chiếu Cần Vương được nhân dân ủng hộ là vì
A. Đáng ứng nguyện vọng đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân
B. Nhân dân oán giận bộ phận vua quan phong kiến nhu nhược và căm thù TDF
C. Là chiếu chỉ của Vua đại diện cho triều đình phong kiến
D. Cả ba ý trên
Câu 9: Lãnh tụ cuộc khởi nghĩa ba Đình là ai
A. Phạm Bành, Đinh Công Tráng B. Hoàng Hoa Thám
C. Nguyễn Thiện Thuật, Phạm bành D. Phan Đình Phùng, Cao Thắng
Câu 10: Người chỉ huy quân triều đình phối hợp với nhân dân Đà nẵng chống Pháp là
A. Hoàng Tá Viêm B. Nguyễn Trung Trực C. Nguyễn Tri Phương D. Hoàng Diệu
Câu 11: Người chỉ huy quân ta chống lại TDF ở Gia Định là
A. Nguyễn Tri Phương B. Nguyễn Hữu Huân
C. Nguyễn Trung Trực D. Võ Duy Dương
Câu 12: PBC lập hội Duy Tân năm nào?
A. 1902 B. 1908 C. 1912 D. 1904
Câu 13: Nội dung của Chiếu Cần Vương là gì?
A. Khẳng định quyết tâm chống Pháp của triều đình
B. Tố cáo tội ác xâm lược của TDF
C. Cả ba ý trên.
D. Kêu gọi nhân dân đứng lên giúp Vua Hàm Nghi chống Pháp khôi phục quốc gia phong kiến độc lập
Câu 14: Liên quân Pháp-TBN chính thức xâm lược nước ta vào ngày nào?
A. 31/8/1858 B. 1/9/1858. C. 1/8/1859 D. 31/9/1858
Câu 15: Nguyên nhân TDF tiến hành xâm lược Việt Nam là
A. Truyền đạo B. Mở rộng thị trường
C. Khai hóa văn minh cho triều Nguyễn D. Giúp Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn
Câu 16: Những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục là gì?
A. Cuộc cải cách về xã hội
B. Cuộc cải cách về kinh tế
C. Cải cách toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội
D. cuộc vận động văn hóa lớn
Câu 17: Năm 1908 Phong trào Đông Du tan rã vì
A. PBC đưa h/s về nước.
B. Phụ huynh đòi đưa con em về trước thời hạn
C. đã hết thời hạn đào tạo nên phải về nước
D. Pháp câu kết với nhật trục xuất PBC và những người VN
Câu 18: Quân Pháp làm chủ Thuận An vào ngày nào?
A. 20/9/1883 B. 25/8/1883 C. 20/8/1883 D. 18/8/1883
Câu 19: Chiếu Cần Vương được ban ra ở đâu vào thời gian nào?
A. 13/7/1885 ở căn cứ Tân Sở (Quảng Trị)