dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p19 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p19 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p19 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:22:44 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 88
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Người chỉ huy quân ta chống lại TDF ở Gia Định là
A. Võ Duy Dương B. Nguyễn Tri Phương
C. Nguyễn Trung Trực D. Nguyễn Hữu Huân
Câu 2: Liên quân Pháp-TBN chính thức xâm lược nước ta vào ngày nào?
A. 31/8/1858 B. 31/9/1858 C. 1/8/1859 D. 1/9/1858.
Câu 3: Quân Pháp làm chủ Thuận An vào ngày nào?
A. 20/9/1883 B. 18/8/1883 C. 25/8/1883 D. 20/8/1883
Câu 4: Mục đích hoạt động của Hội Duy Tân là
A. Đánh đuổi TDF khôi phục lại chính thể phong kiến ở VN
B. Đánh đuổi TDF, PK, giành độc lập dân tộc
C. Đánh đuổi TDF, khôi phục nước VN, thành lập cộng hòa dân quốc VN
D. Đánh đuổi TDF, giành độc lập, xâuy dựng chính thể quân chủ lập hiến
Câu 5: Cuộc phản công trong kinh thành Huế của Tôn Thất Thuyết bị thất bại là vì
A. cả ba ý trên đều đúng
B. Chưa chuẩn bị chu đáo cả về lực lượng và vũ khí
C. Tôn thất Thuyết chưa liên kết, phối hợp cả lực lượng bên trong và bên ngoài
D. Pháp quá mạnh cả về binh lực và hỏa lực
Câu 6: Chiếu Cần Vương được nhân dân ủng hộ là vì
A. Cả ba ý trên
B. Đáng ứng nguyện vọng đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân
C. Là chiếu chỉ của Vua đại diện cho triều đình phong kiến
D. Nhân dân oán giận bộ phận vua quan phong kiến nhu nhược và căm thù TDF
Câu 7: Đánh chiếm Bắc kì lần thứ hai vào thời gian nào?
A. 1881 B. 1884 C. 1882 D. 1883
Câu 8: Đại diện phái chủ chiến trong triều đình là ai?
A. Tôn Thất Thuyết B. Phan Thanh Giản
C. Tôn Thất Thiệp D. Trương Quang Ngọc
Câu 9: Nguyên nhân TDF tiến hành xâm lược Việt Nam là
A. Truyền đạo B. Giúp Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn
C. Mở rộng thị trường D. Khai hóa văn minh cho triều Nguyễn
Câu 10: Những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục là gì?
A. Cải cách toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội
B. Cuộc cải cách về xã hội
C. Cuộc cải cách về kinh tế
D. cuộc vận động văn hóa lớn
Câu 11: Nội dung của Chiếu Cần Vương là gì?
A. Cả ba ý trên.
B. Khẳng định quyết tâm chống Pháp của triều đình
C. Kêu gọi nhân dân đứng lên giúp Vua Hàm Nghi chống Pháp khôi phục quốc gia phong kiến độc lập
D. Tố cáo tội ác xâm lược của TDF
Câu 12: Hiệp ước Hác Măng được kí kết giữa triều đình và TDF vào thời gian nào
A. 1874 B. 6/6/1884 C. 25/8/1883 D. 5/6/1862
Câu 13: PBC lập hội Duy Tân năm nào?
A. 1902 B. 1908 C. 1904 D. 1912
Câu 14: Đặc điểm mới của nền kinh tế VN dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần 1
A. Nền kinh tế xã hội thuộc địa nửa phong kiến B. Nền kinh tế PK phát triển
C. Nền kinh tế xã hội thuộc địa hoàn toàn D. Nền kinh tế xã hội TBCN
Câu 15: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TDF ở VN tập trung vào
A. phát triển nông nhiệp, công thương nghiệp
B. Cướp rđ lập đồn điền, khai mỏ, giao thông, thu thuế
C. ngoại thương, quân sự, giao thông
D. nông nghiệp, công nghiệp, quân sự
Câu 16: Lãnh tụ cuộc khởi nghĩa ba Đình là ai
A. Phạm Bành, Đinh Công Tráng B. Nguyễn Thiện Thuật, Phạm bành
C. Phan Đình Phùng, Cao Thắng D. Hoàng Hoa Thám
Câu 17: Người chỉ huy quân triều đình phối hợp với nhân dân Đà nẵng chống Pháp là
A. Hoàng Tá Viêm B. Nguyễn Tri Phương C. Nguyễn Trung Trực D. Hoàng Diệu
Câu 18: Năm 1908 Phong trào Đông Du tan rã vì
A. PBC đưa h/s về nước.
B. Phụ huynh đòi đưa con em về trước thời hạn
C. đã hết thời hạn đào tạo nên phải về nước
D. Pháp câu kết với nhật trục xuất PBC và những người VN
Câu 19: Chiếu