dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p18 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p18 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p18 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:22:25 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 73
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Năm 1908 Phong trào Đông Du tan rã vì
A. PBC đưa h/s về nước.
B. Pháp câu kết với nhật trục xuất PBC và những người VN
C. đã hết thời hạn đào tạo nên phải về nước
D. Phụ huynh đòi đưa con em về trước thời hạn
Câu 2: Quân Pháp làm chủ Thuận An vào ngày nào?
A. 20/9/1883 B. 25/8/1883 C. 20/8/1883 D. 18/8/1883
Câu 3: Chiếu Cần Vương được ban ra ở đâu vào thời gian nào?
A. 13/7/1885 ở căn cứ ba Đình B. 13/8/1885 ở đồn Mang Cá
C. 13/7/1885 ở căn cứ Tân Sở (Quảng Trị) D. 13/7/1885 ở kinh thành Huế
Câu 4: Liên quân Pháp-TBN chính thức xâm lược nước ta vào ngày nào?
A. 31/8/1858 B. 31/9/1858 C. 1/8/1859 D. 1/9/1858.
Câu 5: Mục đích hoạt động của Hội Duy Tân là
A. Đánh đuổi TDF khôi phục lại chính thể phong kiến ở VN
B. Đánh đuổi TDF, khôi phục nước VN, thành lập cộng hòa dân quốc VN
C. Đánh đuổi TDF, PK, giành độc lập dân tộc
D. Đánh đuổi TDF, giành độc lập, xâuy dựng chính thể quân chủ lập hiến
Câu 6: Hiệp ước Hác Măng được kí kết giữa triều đình và TDF vào thời gian nào
A. 5/6/1862 B. 1874 C. 25/8/1883 D. 6/6/1884
Câu 7: Người chỉ huy quân ta chống lại TDF ở Gia Định là
A. Võ Duy Dương B. Nguyễn Trung Trực
C. Nguyễn Hữu Huân D. Nguyễn Tri Phương
Câu 8: Cuộc phản công trong kinh thành huế diễn ra vào thời gian nào?
A. Đêm 4- rạng 5/7/1885 B. 6/6/1884
C. 13/7/1885 D. Đêm 4 rạng 5/7/1884
Câu 9: Đại diện phái chủ chiến trong triều đình là ai?
A. Tôn Thất Thuyết B. Phan Thanh Giản
C. Tôn Thất Thiệp D. Trương Quang Ngọc
Câu 10: Nguyên nhân TDF tiến hành xâm lược Việt Nam là
A. Truyền đạo B. Giúp Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn
C. Khai hóa văn minh cho triều Nguyễn D. Mở rộng thị trường
Câu 11: Lãnh tụ cuộc khởi nghĩa ba Đình là ai
A. Phạm Bành, Đinh Công Tráng B. Hoàng Hoa Thám
C. Phan Đình Phùng, Cao Thắng D. Nguyễn Thiện Thuật, Phạm bành
Câu 12: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TDF ở VN tập trung vào
A. Cướp rđ lập đồn điền, khai mỏ, giao thông, thu thuế
B. nông nghiệp, công nghiệp, quân sự
C. ngoại thương, quân sự, giao thông
D. phát triển nông nhiệp, công thương nghiệp
Câu 13: PBC lập hội Duy Tân năm nào?
A. 1902 B. 1912 C. 1904 D. 1908
Câu 14: Chiếu Cần Vương được nhân dân ủng hộ là vì
A. Là chiếu chỉ của Vua đại diện cho triều đình phong kiến
B. Cả ba ý trên
C. Nhân dân oán giận bộ phận vua quan phong kiến nhu nhược và căm thù TDF
D. Đáng ứng nguyện vọng đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân
Câu 15: Người chỉ huy quân triều đình phối hợp với nhân dân Đà nẵng chống Pháp là
A. Nguyễn Trung Trực B. Hoàng Tá Viêm C. Hoàng Diệu D. Nguyễn Tri Phương
Câu 16: Những lực lượng mới xuất hiện ở VN sau chương trình KTTĐ lần 1.
A. Nông dân, địa chủ B. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản
C. địa chủ yêu nước, tư sản, tiểu tư sản D. công nhân, nông dân, tư sản
Câu 17: Chiến thắng Cầu Giấy lần 1( 12/1873) và lần 2 (5/1883) là của ai?
A. Dân binh Hà Nội
B. Quân triều đình
C. Quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc
D. Quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phối hợp với quân của Hoàng Tá Viêm
Câu 18: Đánh chiếm Bắc kì lần thứ hai vào thời gian nào?
A. 1881 B. 1884 C. 1882 D. 1883
Câu 19: Cuộc phản công trong kinh thành Huế của Tôn