dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p17 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p17 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p17 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:21:29 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 54
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Mục đích hoạt động của Hội Duy Tân là
A. Đánh đuổi TDF, PK, giành độc lập dân tộc
B. Đánh đuổi TDF, giành độc lập, xâuy dựng chính thể quân chủ lập hiến
C. Đánh đuổi TDF, khôi phục nước VN, thành lập cộng hòa dân quốc VN
D. Đánh đuổi TDF khôi phục lại chính thể phong kiến ở VN
Câu 2: Liên quân Pháp-TBN chính thức xâm lược nước ta vào ngày nào?
A. 31/8/1858 B. 31/9/1858 C. 1/8/1859 D. 1/9/1858.
Câu 3: Đại diện phái chủ chiến trong triều đình là ai?
A. Tôn Thất Thuyết B. Trương Quang Ngọc
C. Tôn Thất Thiệp D. Phan Thanh Giản
Câu 4: Người chỉ huy quân ta chống lại TDF ở Gia Định là
A. Võ Duy Dương B. Nguyễn Tri Phương
C. Nguyễn Hữu Huân D. Nguyễn Trung Trực
Câu 5: PBC lập hội Duy Tân năm nào?
A. 1902 B. 1904 C. 1908 D. 1912
Câu 6: Những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục là gì?
A. cuộc vận động văn hóa lớn
B. Cuộc cải cách về kinh tế
C. Cuộc cải cách về xã hội
D. Cải cách toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội
Câu 7: Hiệp ước Hác Măng được kí kết giữa triều đình và TDF vào thời gian nào
A. 5/6/1862 B. 1874 C. 25/8/1883 D. 6/6/1884
Câu 8: Chiếu Cần Vương được nhân dân ủng hộ là vì
A. Là chiếu chỉ của Vua đại diện cho triều đình phong kiến
B. Nhân dân oán giận bộ phận vua quan phong kiến nhu nhược và căm thù TDF
C. Đáng ứng nguyện vọng đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân
D. Cả ba ý trên
Câu 9: Cuộc phản công trong kinh thành huế diễn ra vào thời gian nào?
A. Đêm 4- rạng 5/7/1885 B. 6/6/1884
C. 13/7/1885 D. Đêm 4 rạng 5/7/1884
Câu 10: Nguyên nhân TDF tiến hành xâm lược Việt Nam là
A. Giúp Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn B. Truyền đạo
C. Khai hóa văn minh cho triều Nguyễn D. Mở rộng thị trường
Câu 11: Năm 1908 Phong trào Đông Du tan rã vì
A. Pháp câu kết với nhật trục xuất PBC và những người VN
B. PBC đưa h/s về nước.
C. Phụ huynh đòi đưa con em về trước thời hạn
D. đã hết thời hạn đào tạo nên phải về nước
Câu 12: Nội dung của Chiếu Cần Vương là gì?
A. Tố cáo tội ác xâm lược của TDF
B. Cả ba ý trên.
C. Kêu gọi nhân dân đứng lên giúp Vua Hàm Nghi chống Pháp khôi phục quốc gia phong kiến độc lập
D. Khẳng định quyết tâm chống Pháp của triều đình
Câu 13: Quân Pháp làm chủ Thuận An vào ngày nào?
A. 20/9/1883 B. 18/8/1883 C. 20/8/1883 D. 25/8/1883
Câu 14: Chiếu Cần Vương được ban ra ở đâu vào thời gian nào?
A. 13/7/1885 ở căn cứ ba Đình B. 13/7/1885 ở căn cứ Tân Sở (Quảng Trị)
C. 13/8/1885 ở đồn Mang Cá D. 13/7/1885 ở kinh thành Huế
Câu 15: Lãnh tụ cuộc khởi nghĩa ba Đình là ai
A. Phạm Bành, Đinh Công Tráng B. Nguyễn Thiện Thuật, Phạm bành
C. Phan Đình Phùng, Cao Thắng D. Hoàng Hoa Thám
Câu 16: Giữa thế kỉ XIX Việt nam là
A. Là thuộc địa của Anh B. Nước PK độc lập
C. Thuộc địa của TBN D. Thuộc địa của Pháp
Câu 17: Người chỉ huy quân triều đình phối hợp với nhân dân Đà nẵng chống Pháp là
A. Hoàng Diệu B. Nguyễn Tri Phương C. Hoàng Tá Viêm D. Nguyễn Trung Trực
Câu 18: Chiến thắng Cầu Giấy lần 1( 12/1873) và lần 2 (5/1883) là của ai?
A. Dân binh Hà Nội
B. Quân triều đình
C. Quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc
D. Quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phối hợp với quân của Hoàng Tá Viêm
Câu 19: Đánh chiếm Bắc kì lần thứ hai vào thời gian