dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p16 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p16 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p16 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:13:30 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 85
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 485

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Nội dung nào sau đây thể hiện đặc điểm nổi bật của văn hóa Việt Nam thời phong kiến?
A. Du nhập mạnh mẽ các thành tựu văn hóa bên ngoài
B. Tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa bên ngoài.
C. Chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Ấn Độ.
D. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa TQ.
Câu 2: Bộ sách Nam dược thần hiệu là của danh y nào?
A. Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) B. Hoa Đà
C. Tuệ Tĩnh D. Lý Thời Trân
Câu 3: Quốc hiệu Đại Việt có từ bao giờ?
A. 1010 B. 1400 C. 1428 D. 1042
Câu 4: Công trình Đại thành toán pháp là của nhà toán học nào?
A. Vũ Hữu B. Lương Thế Vinh
C. Lê Quý Đôn D. Nguyễn Bỉnh Khiêm
Câu 5: Vị quan nào sau đây có nhiệm vụ trông coi đê điều.
A. Hà đê sứ B. Kinh lược sứ C. Tiết độ sứ D. Thống sứ
Câu 6: Địa danh Bạch Đằng là nơi xảy ra những trận đánh lịch sử nào?
A. Chống quân Minh xâm lược 1407.
B. Chống quân Xiêm 1785, chống quân Thanh 1789, chống Pháp xâm lược 1858.
C. Chống Tống 980-981, chống Nam Hán 938, chống Mông Nguyên lần 3 1288
D. Ba lần chống quân xâm lược Mông Nguyên ở thế kỉ XIII.
Câu 7: Tôn giáo nào được coi là quốc giáo thời Lý – Trần?
A. Hồi giáo B. Nho giáo C. Đạo giáo D. Phật giáo
Câu 8: Thần không sợ giặc chỉ sợ lòng dân không theo là câu nói của ai?
A. Trần THủ Độ B. Trần Nguyên Hãn
C. Hồ Nguyên TRừng D. TRần Bình Trọng
Câu 9: Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc là câu nói của ai?
A. Trần THủ Độ B. TRần Bình Trọng
C. Hồ Nguyên TRừng D. Trần Nguyên Hãn
Câu 10: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được biên soạn vào thời nào? Có tên gọi là gì?
A. Hình thư thời Lý B. Hồng Đức thời Lê
C. Hình thư thời Trần D. Hình luật thời Lê
Câu 11: Chính sách lớn về quân đội của nhà nước phong kiến Việt Nam là gì?
A. Thanh dã B. Ngụ binh ư nông
C. Tiên phát chế nhân D. Thần tốc, táo bạo, bất ngờ
Câu 12: Những triều đại phong kiến nào ở nướcta từ thế kỉ X- XVIII được dựng lên từ các cuộc khởi nghĩa?
A. Lý- Trần B. Hồ - Lê Sơ
C. Tây Sơn- Nguyễn D. Lê sơ- Tây Sơn
Câu 13: KHởi nghĩa Lam Sơn diễ ra trong khoảng thời gian nào?
A. 1428-1527 B. 1407-1427 C. 1400-1407 D. 1418-1427
Câu 14: Quốc hiệu VIệt Nam ở thế kỉ X có tên là gì?
A. Âu lạc B. Đại việt C. Văn Lang D. Đại cồ việt
Câu 15: Khoa thi đầu tiên của nước ta được tiến hành vào thời gian nào?
A. 1460 B. 1076 C. 1070 D. 1075
Câu 16: Đâu là trận đánh thủy chiến oanh liệt nhất nước ta thế kỉ XVIII?
A. Rạch gầm- Xoài mút B. Vạn Kiếp
C. Hải Phòng D. Bạch Đằng
Câu 17: Ai là người có công thống nhất đất nước ở thế kỉ XVIII?
A. HCM B. Đinh Bộ Lĩnh
C. Ngô Quyền D. Nguyễn Huệ - Quang Trung
Câu 18: Quy định khắc bia tiến sĩ những người đỗ đạt cao bắt đầu có từ boa giờ?
A. 1076 B. 1075 C. 1442 D. 1070
Câu 19: Phong trào nông dân Tây Sơn nổ ra ở đâu vào thời gian nàn?
A. Năm 1789 tại Áp Tây Sơn B. Năm 1771 tại Ấp Tây Sơn
C. Năm 1418 tại Lam Sơn. D. Năm 1781 tại Ấp Tây Sơn
Câu 20: Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo là câu nói của ai?
A. Hồ Nguyên TRừng B. Trần Nguyên Hãn
C. Trần THủ Độ D. TRần Bình Trọng
Câu 21: Bộ sử đầy đủ nhất nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là bộ sử nào?
A. Đại Việt Sử Kí B. Đại việt sử kí toàn thư
C