dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p15 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p15 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p15 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:12:54 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 70
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Chính sách lớn về quân đội của nhà nước phong kiến Việt Nam là gì?
A. Thần tốc, táo bạo, bất ngờ B. Tiên phát chế nhân
C. Thanh dã D. Ngụ binh ư nông
Câu 2: Quốc hiệu VIệt Nam ở thế kỉ X có tên là gì?
A. Âu lạc B. Đại cồ việt C. Văn Lang D. Đại việt
Câu 3: Quy định khắc bia tiến sĩ những người đỗ đạt cao bắt đầu có từ boa giờ?
A. 1076 B. 1070 C. 1075 D. 1442
Câu 4: Tác phẩm nào của Nguyễn Trãi bằng chữ Hán có gí trị to lớn về quân sự?
A. Quân trung từ mệnh tập B. Bình Ngô Đại Cáo
C. Quốc âm thi tập D. Dư địa chí
Câu 5: Bộ luật nào trong thời kì phong kiến nước ta được cho rằng phát triển nhất?
A. Hồng Đức B. Hình luật C. Gia long D. Hình thư
Câu 6: Thần không sợ giặc chỉ sợ lòng dân không theo là câu nói của ai?
A. TRần Bình Trọng B. Trần THủ Độ
C. Trần Nguyên Hãn D. Hồ Nguyên TRừng
Câu 7: Địa danh Bạch Đằng là nơi xảy ra những trận đánh lịch sử nào?
A. Chống quân Minh xâm lược 1407.
B. Chống quân Xiêm 1785, chống quân Thanh 1789, chống Pháp xâm lược 1858.
C. Chống Tống 980-981, chống Nam Hán 938, chống Mông Nguyên lần 3 1288
D. Ba lần chống quân xâm lược Mông Nguyên ở thế kỉ XIII.
Câu 8: Chính sách lớn nhất về nôngnghiệp nước ta thời phong kiến thế kỉ XV là
A. Đê điều B. Quân điền C. Khai hoang. D. Cày tịch điền
Câu 9: Khoa thi đầu tiên của nước ta được tiến hành vào thời gian nào?
A. 1460 B. 1075 C. 1076 D. 1070
Câu 10: Đâu là trận đánh thủy chiến oanh liệt nhất nước ta thế kỉ XVIII?
A. Hải Phòng B. Rạch gầm- Xoài mút
C. Vạn Kiếp D. Bạch Đằng
Câu 11: KHởi nghĩa Lam Sơn diễ ra trong khoảng thời gian nào?
A. 1400-1407 B. 1428-1527 C. 1418-1427 D. 1407-1427
Câu 12: Nội dung nào sau đây thể hiện đặc điểm nổi bật của văn hóa Việt Nam thời phong kiến?
A. Du nhập mạnh mẽ các thành tựu văn hóa bên ngoài
B. Tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa bên ngoài.
C. Chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Ấn Độ.
D. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa TQ.
Câu 13: Những triều đại phong kiến nào ở nướcta từ thế kỉ X- XVIII được dựng lên từ các cuộc khởi nghĩa?
A. Lê sơ- Tây Sơn B. Hồ - Lê Sơ
C. Tây Sơn- Nguyễn D. Lý- Trần
Câu 14: Công trình Đại thành toán pháp là của nhà toán học nào?
A. Nguyễn Bỉnh Khiêm B. Lê Quý Đôn
C. Lương Thế Vinh D. Vũ Hữu
Câu 15: Bộ sách Nam dược thần hiệu là của danh y nào?
A. Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) B. Hoa Đà
C. Tuệ Tĩnh D. Lý Thời Trân
Câu 16: Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc là câu nói của ai?
A. Trần THủ Độ B. Hồ Nguyên TRừng
C. Trần Nguyên Hãn D. TRần Bình Trọng
Câu 17: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được biên soạn vào thời nào? Có tên gọi là gì?
A. Hình thư thời Lý B. Hình thư thời Trần
C. Hồng Đức thời Lê D. Hình luật thời Lê
Câu 18: Ai là người có công thống nhất đất nước ở thế kỉ XVIII?
A. HCM B. Đinh Bộ Lĩnh
C. Ngô Quyền D. Nguyễn Huệ - Quang Trung
Câu 19: Phong trào nông dân Tây Sơn nổ ra ở đâu vào thời gian nàn?
A. Năm 1771 tại Ấp Tây Sơn B. Năm 1418 tại Lam Sơn.
C. Năm 1789 tại Áp Tây Sơn D. Năm 1781 tại Ấp Tây Sơn
Câu 20: Tôn giáo nào được coi là quốc giáo thời Lý – Trần?
A. Nho giáo B. Hồi giáo C. Đạo giáo D. Phật giáo
Câu 21: Bộ sử đầy đủ nhất nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là bộ sử nào?