dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p14 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p14 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p14 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:12:09 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 75
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Ai là người có công thống nhất đất nước ở thế kỉ XVIII?
A. HCM B. Nguyễn Huệ - Quang Trung
C. Ngô Quyền D. Đinh Bộ Lĩnh
Câu 2: Quy định khắc bia tiến sĩ những người đỗ đạt cao bắt đầu có từ boa giờ?
A. 1076 B. 1075 C. 1442 D. 1070
Câu 3: Phong trào nông dân Tây Sơn nổ ra ở đâu vào thời gian nàn?
A. Năm 1418 tại Lam Sơn. B. Năm 1771 tại Ấp Tây Sơn
C. Năm 1789 tại Áp Tây Sơn D. Năm 1781 tại Ấp Tây Sơn
Câu 4: Quốc hiệu VIệt Nam ở thế kỉ X có tên là gì?
A. Âu lạc B. Đại cồ việt C. Văn Lang D. Đại việt
Câu 5: Tác phẩm nào của Nguyễn Trãi bằng chữ Hán có gí trị to lớn về quân sự?
A. Quân trung từ mệnh tập B. Bình Ngô Đại Cáo
C. Quốc âm thi tập D. Dư địa chí
Câu 6: Nội dung nào sau đây thể hiện đặc điểm nổi bật của văn hóa Việt Nam thời phong kiến?
A. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa TQ.
B. Chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Ấn Độ.
C. Du nhập mạnh mẽ các thành tựu văn hóa bên ngoài
D. Tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa bên ngoài.
Câu 7: Chính sách lớn về quân đội của nhà nước phong kiến Việt Nam là gì?
A. Thần tốc, táo bạo, bất ngờ B. Tiên phát chế nhân
C. Ngụ binh ư nông D. Thanh dã
Câu 8: Vị quan nào sau đây có nhiệm vụ trông coi đê điều.
A. Kinh lược sứ B. Hà đê sứ C. Tiết độ sứ D. Thống sứ
Câu 9: Chính sách lớn nhất về nôngnghiệp nước ta thời phong kiến thế kỉ XV là
A. Đê điều B. Quân điền C. Khai hoang. D. Cày tịch điền
Câu 10: Khoa thi đầu tiên của nước ta được tiến hành vào thời gian nào?
A. 1460 B. 1075 C. 1076 D. 1070
Câu 11: Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc là câu nói của ai?
A. Trần THủ Độ B. TRần Bình Trọng
C. Trần Nguyên Hãn D. Hồ Nguyên TRừng
Câu 12: Bộ sách Nam dược thần hiệu là của danh y nào?
A. Hoa Đà B. Lý Thời Trân
C. Tuệ Tĩnh D. Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác)
Câu 13: Những triều đại phong kiến nào ở nướcta từ thế kỉ X- XVIII được dựng lên từ các cuộc khởi nghĩa?
A. Tây Sơn- Nguyễn B. Lý- Trần
C. Lê sơ- Tây Sơn D. Hồ - Lê Sơ
Câu 14: Thần không sợ giặc chỉ sợ lòng dân không theo là câu nói của ai?
A. Trần Nguyên Hãn B. TRần Bình Trọng
C. Hồ Nguyên TRừng D. Trần THủ Độ
Câu 15: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được biên soạn vào thời nào? Có tên gọi là gì?
A. Hình thư thời Lý B. Hồng Đức thời Lê
C. Hình luật thời Lê D. Hình thư thời Trần
Câu 16: Bộ sử đầy đủ nhất nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là bộ sử nào?
A. Đại Nam quốc sử diễn ca B. Đại việt sử kí toàn thư
C. Hoàng Lê Nhất Thống Chí D. Đại Việt Sử Kí
Câu 17: Thời kì chia cắt lâu dài nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam là?
A. Bắc thuộc B. Pháp thuộc C. Minh thuộc D. Hậu Lê.
Câu 18: Địa danh Bạch Đằng là nơi xảy ra những trận đánh lịch sử nào?
A. Chống quân Minh xâm lược 1407.
B. Chống quân Xiêm 1785, chống quân Thanh 1789, chống Pháp xâm lược 1858.
C. Chống Tống 980-981, chống Nam Hán 938, chống Mông Nguyên lần 3 1288
D. Ba lần chống quân xâm lược Mông Nguyên ở thế kỉ XIII.
Câu 19: Bộ luật nào trong thời kì phong kiến nước ta được cho rằng phát triển nhất?
A. Hồng Đức B. Hình thư C. Gia long D. Hình luật
Câu 20: Công trình Đại thành toán pháp là của nhà toán học nào?
A. Nguyễn Bỉnh Khiêm B. Lê Quý Đôn
C. Lương Thế Vinh D. Vũ Hữu
Câu 21: KHởi