dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LS p9 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LS p9 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LS p9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:07:19 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 42
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Đặc điểm lớn nhất của cuộc CMKH KT lần thứ 2 là:
A. Diễn ra trên nhiều lĩnh vực
B. KH trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
C. Thời gian từ nghiên cứu đến áp dụng vào thực tế được rút ngắn
D. Trải qua hai giai đoạn (những năm 40 -1973, 1973 – nay)
Câu 2: 20 năm sau chiến tranh Tg2, nền kinh tế của Mĩ ntn?
A. Là trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất của TG
B. Bị Nhật Bản và Tây Âu cạnh tranh mạnh mẽ.
C. Suy thoái nghiêm trọng
D. Không phát triển
Câu 3: Chính sách ưu tiên hàng đầu của các nước Tây Âu về chính trị là:
A. Đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.
B. Tăng cường hình thức bóc lột nhân dân bằng tô thuế.
C. Củng cố chính quyền của giai cấp tư sản và liên minh chặt chẽ với Mĩ.
D. Tiến hành tổng tuyển cử tự do.
Câu 4: Chiến lược toàn cầu do Tổng thống nào của nước Mĩ đề ra.
A. Rugiơven B. Ai xen hao C. Busơ D. Tru man
Câu 5: Chiến tranh lạnh kết thúc vào thời gian nào?
A. những năm 70 B. 1989 C. 1990 D. 1991
Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải là hạn chế của xu thế toàn cầu hóa.
A. Thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao sức cạnh tranh.
B. Gia tăng sự phân hóa giàu nghèo.
C. Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.
D. làm cho mọi hoạt động của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội trở nên kém an toàn hơn.
Câu 7: Trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu hòa bình, dân chủ tiến bộ. VN không phải chống lại kẻ thù nào sau đây.
A. Chủ nghĩa TD cũ B. Chủ nghĩa TD mới
C. Chủ nghĩa PX D. Chủ nghĩa Apácthai.
Câu 8: Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất của Tg vào.
A. những năm 70 B. 1982 trở đi
C. Từ đầu những năm 90 D. Từ những năm 60
Câu 9: Khối thị trường chung châu Âu ra đời vào thời gian nào?
A. 1955 B. 1957 C. 1954 D. 1956
Câu 10: Chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh Tg2?
A. Hòa bình hợp tác với các nước.
B. Liên minh chặt chẽ với Nhật Bản
C. Bắt tay với Trung Quốc.
D. Thực hiện chiến lược toàn cầu với mưu đồ muốn làm bá chủ TG.
Câu 11: Hạn chế của sự phát triển KHKT
A. làm thay đổi chất lượng nguồn nhân lực B. Tạo ra xu thế toàn cầu hóa.
C. làm thay đổi cơ cấu dân cư. D. tạo ra những vũ khí hủy diệt..
Câu 12: Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển thần kì vào khoảng thời gian nào?
A. 1945-1952 B. 1952-1960 C. 1960-1973 D. 1973 - nay
Câu 13: Nguyên nhân khách quan dẫn tới kinh tế Tây Âu phục hồi sau chiến tranh là:
A. Sự giúp đỡ của LX
B. Được đền bù xứng đáng sau CR.
C. Tinh thần lao động tự cường của nhân dân các nước Tây Âu.
D. Sự viện trợ của Mĩ trong kế hoạch Mác san.
Câu 14: Nhật bản thực hiện biện pháp nào để phát triển kinh tế.
A. Áp dụng những tiến bộ kHKT vào trong sản xuất.
B. Dựa vào LX
C. Dựa vào sự giúp đỡ của Mĩ.
D. Thực hiện ba cuộc cải cách lớn.
Câu 15: Nhật bản trở thành thành viên của LHQ từ khi nào?
A. 1952 B. 1955 C. 1956 D. 1957
Câu 16: Tình hình KHKT của nước Mĩ sau CRTG 2?
A. Đạt được một số thành tựu quan trọng
B. Không phát triển.
C. Là nước khởi đầu cuộc CMKHKT và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ.
D. Không chú trọng vào KHKT
Câu 17: Nguyên nhân nào dẫn tới nền kinh tế Mĩ phát triển sau CRTG2.
A. Vai trò điều tiết của nhà nước.
B. Chú trọng vào KHKT.
C. Quân sự hóa cao độ nền kinh tế, tập trung sản xuất, tập trung tư bản cao..
D. Giàu tài nguyên, không bị chiến tranh tàn phá.
Câu 18: Nước Đức tái thống nhất vào thời gian nào