dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LS p8 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LS p8 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LS p8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:05:21 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 49
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
-----(-----
KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN : LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 45 phút;Mã đề thi 485

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Nước thứ ba phóng tàu vũ trụ có người lái bay vào thám hiểm không gian là nước nào?
A. LX B. Trung Quốc. C. Pháp D. Mĩ
Câu 2: Sau chiến tranh Tg2, ĐNA có những biến đổi nào quan trọng?
A. Các nước ĐNA đều tham gia LHQ.
B. Kinh tế ĐNA phát triển mạnh mẽ.
C. Các nước ĐNA đều gia nhập ASEAN.
D. Hầu hết các nước ĐNA đều giành được độc lập
Câu 3: Cuộc CMKHKT lần 2 được bắt đầu ở đâu vào thời gian nào?
A. Bắt đầu từ những năm 70 trên toàn TG.
B. Liên Xô, bắt đầu từ năm 1945.
C. Mĩ, bắt đầu từ những năm 40 của thế kỉ XX.
D. Mĩ, bắt đầu từ năm 1945.
Câu 4: Mục tiêu thành lập ASEAN?
A. Vì một ĐNA hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.
B. Chống lại sự xâm lược của Mĩ
C. Xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ
D. Chống lại sự thao túng của Mĩ và Liên Xô.
Câu 5: Người đầu tiên bay vào vũ trụ là ai vào thời gian nào?
A. Ga ga rin B. Dương Lợi Vĩ. C. Amstrong D. Phạm Tuân
Câu 6: Nhân vật nào không có mặt trong hội nghị I an ta?
A. Ru giơ ven. B. Sơc xin C. X ta lin. D. Goóc ba chốp
Câu 7: Trật tự thế giới mới được hình thành sau chiến tranh TG2 là gì?từ khi nào?
A. Trật tự đa cực, 1991. B. Trật tự hai cực Ian ta, 1945-1949
C. Trật tự Ian ta, 1945 D. Trật tự hai cực Ian ta, 1973
Câu 8: CNXH trở thành hệ thống trên toàn thế giới vào năm bao nhiêu?
A. 1949 B. 1945 C. 1922 D. 1954.
Câu 9: Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách từ khi nào?
A. tháng 12/1986 B. 1991. C. tháng 3/1985 D. tháng 12/1978
Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải là quyết định quan trọng của hội nghị Ian ta.
A. Thảo thuận về việc đóng quân và vùng ảnh hưởng của các nước lớn.
B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa PX Đức, quân phiệt Nhật.
C. Thành lập tổ chức LHQ.
D. Hình thành khối Đồng Minh chống phát xít.
Câu 11: Mục tiêu thành lập của LHQ được Hiến Chương nêu rõ ntn?
A. Duy trì hòa bình và an ninh của TG.
B. Chung sống hòa bình giữa năm cường quốc.
C. Tiêu diệt ận gốc chủ nghĩa Phát xít và quân phiệt.
D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
Câu 12: Năm châu Phi là năm nào?
A. 1954 B. 1960 C. 1952 D. 1975.
Câu 13: Nguyên nhân cơ bản của sự sụp đổ CNXH ở Liên Xô năm 1991 là gì?
A. Chậm cải tổ. B. Sự phá hoại của Mĩ và P Tây.
C. Xây dựng một mô hình nhà nước còn chưa đúng đắn, chưa phù hợp, còn mắc phải nhiều sai lầm khuyết điểm, chậm sửa đổi, khi sử đổi lại mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, thiếu tôn trọng quy luật phát triển khách quan của lịch sử (kinh tế thị trường, KHKT,,)… D. Thiếu dân chủ.
Câu 14: Hội nghị Ian ta diễn ra ở đâu vào thời gian nào?
A. 25/4-26/6/1945 tại Xan fran si cô. B. 12/1945 tại Moskow
C. 4-11/2/1945 tại Ian ta. D. 8/8/1967 tại Băng Kốc.
Câu 15: Hội nghị Ian ta diễn ra trong bối cảnh lịch sử ntn?
A. Chiến tranh TG2 bùng nổ. B. Chiến tranh TG đang diễn ra ác liệt.
C. Chiến tranh Tg sắp kết thúc. D. Chiến tranh thế giới kết thúc.
Câu 16: Cách mạng Cu ba giành tháng lợi sau chiến tranh TG2 vào thời gian nào?
A. 1/1/1959 B. 26/1/1950 C. 1/1/1969. D. 1/10/1949
Câu 17: Khái niệm nào sau đây