dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LS p7. mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LS p7. mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LS p7. mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:03:13 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 37
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Mục tiêu thành lập của LHQ được Hiến Chương nêu rõ ntn?
A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
B. Tiêu diệt ận gốc chủ nghĩa Phát xít và quân phiệt.
C. Duy trì hòa bình và an ninh của TG.
D. Chung sống hòa bình giữa năm cường quốc.
Câu 2: Hội nghị Ian ta diễn ra ở đâu vào thời gian nào?
A. 25/4-26/6/1945 tại Xan fran si cô. B. 8/8/1967 tại Băng Kốc.
C. 4-11/2/1945 tại Ian ta. D. 12/1945 tại Moskow
Câu 3: Liên Xô khôi phục kinh tế sau chiến tranh Tg 2 trong hoàn cảnh ntn?
A. là nước bại trận.
B. là nước thắng trận, được các nước bại trận bồi thường lớn.
C. Là nước thắng trận, chịu tổn thất nặng nề.
D. bán được nhiều vũ khí trong chiến tranh.
Câu 4: Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa TD cũ ở châu Phi sau chiến tranh Tg2?
A. 11/1993 Hiến pháp Nam Phi ra đời, Nensơnmanđêla được trả tự do.
B. 1962 An giê ri tuyên bố độc lập.
C. 1975 Ăng gô la, Mô dăm bích tuyên bố độc lập.
D. 1960 17 quốc gia châu Phi giành độc lập.
Câu 5: Nông nhiệp LX phục hồi so với trước chiến tranh vào năm bao nhiêu?
A. 1950 B. 1947 C. 1949 D. 1948
Câu 6: CNXH trở thành hệ thống trên toàn thế giới vào năm bao nhiêu?
A. 1954. B. 1949 C. 1922 D. 1945
Câu 7: Nhân vật nào không có mặt trong hội nghị I an ta?
A. Ru giơ ven. B. Sơc xin C. X ta lin. D. Goóc ba chốp
Câu 8: Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất vào thời gian nào?
A. 1949 B. 1957 C. 1961. D. 1954
Câu 9: Hội nghị Ian ta diễn ra trong bối cảnh lịch sử ntn?
A. Chiến tranh TG2 bùng nổ. B. Chiến tranh thế giới kết thúc.
C. Chiến tranh TG đang diễn ra ác liệt. D. Chiến tranh Tg sắp kết thúc.
Câu 10: Cách mạng Cu ba giành tháng lợi sau chiến tranh TG2 vào thời gian nào?
A. 1/1/1969. B. 1/1/1959 C. 26/1/1950 D. 1/10/1949
Câu 11: Nguyên nhân cơ bản của sự sụp đổ CNXH ở Liên Xô năm 1991 là gì?
A. Xây dựng một mô hình nhà nước còn chưa đúng đắn, chưa phù hợp, còn mắc phải nhiều sai lầm khuyết điểm, chậm sửa đổi, khi sử đổi lại mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, thiếu tôn trọng quy luật phát triển khách quan của lịch sử (kinh tế thị trường, KHKT,,)… B. Chậm cải tổ.
C. Thiếu dân chủ. D. Sự phá hoại của Mĩ và P Tây.
Câu 12: Nước thứ ba phóng tàu vũ trụ có người lái bay vào thám hiểm không gian là nước nào?
A. LX B. Trung Quốc. C. Pháp D. Mĩ
Câu 13: Năm châu Phi là năm nào?
A. 1954 B. 1960 C. 1952 D. 1975.
Câu 14: Mục tiêu thành lập ASEAN?
A. Chống lại sự thao túng của Mĩ và Liên Xô.
B. Xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ
C. Chống lại sự xâm lược của Mĩ
D. Vì một ĐNA hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.
Câu 15: Sau chiến tranh Tg2, ĐNA có những biến đổi nào quan trọng?
A. Các nước ĐNA đều tham gia LHQ.
B. Kinh tế ĐNA phát triển mạnh mẽ.
C. Các nước ĐNA đều gia nhập ASEAN.
D. Hầu hết các nước ĐNA đều giành được độc lập
Câu 16: Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách từ khi nào?
A. tháng 12/1986 B. tháng 3/1985 C. tháng 12/1978 D. 1991.
Câu 17: Nội dung nào sau đây không phải là quyết định quan trọng của hội nghị Ian ta.
A. Thảo thuận về việc đóng quân và vùng ảnh hưởng của các nước lớn.
B. Thành lập tổ chức LHQ.
C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa PX Đức,