dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LS p6. mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LS p6. mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LS p6. mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:02:37 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 58
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Khái niệm nào sau đây dùng để chỉ châu Phi sau chiến tranh.
A. Đại lục mới trỗi dậy. B. Đại lục đen
C. Đại lục núi lửa D. Đại lục ngủ kĩ
Câu 2: Liên Xô khôi phục kinh tế sau chiến tranh Tg 2 trong hoàn cảnh ntn?
A. Là nước thắng trận, chịu tổn thất nặng nề.
B. là nước bại trận.
C. bán được nhiều vũ khí trong chiến tranh.
D. là nước thắng trận, được các nước bại trận bồi thường lớn.
Câu 3: Chính sách đối ngoại của LX sau chiến tranh Tg2 là
A. Thân phương Tây.
B. Hòa bình, tích cực ung hộ phong trào CMTG.
C. Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ.
D. Hòa bình trung lập.
Câu 4: Hội nghị Ian ta diễn ra ở đâu vào thời gian nào?
A. 25/4-26/6/1945 tại Xan fran si cô. B. 8/8/1967 tại Băng Kốc.
C. 4-11/2/1945 tại Ian ta. D. 12/1945 tại Moskow
Câu 5: Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa TD cũ ở châu Phi sau chiến tranh Tg2?
A. 11/1993 Hiến pháp Nam Phi ra đời, Nensơnmanđêla được trả tự do.
B. 1962 An giê ri tuyên bố độc lập.
C. 1975 Ăng gô la, Mô dăm bích tuyên bố độc lập.
D. 1960 17 quốc gia châu Phi giành độc lập.
Câu 6: Nước thứ ba phóng tàu vũ trụ có người lái bay vào thám hiểm không gian là nước nào?
A. Mĩ B. LX C. Pháp D. Trung Quốc.
Câu 7: Mục tiêu thành lập của LHQ được Hiến Chương nêu rõ ntn?
A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
B. Duy trì hòa bình và an ninh của TG.
C. Chung sống hòa bình giữa năm cường quốc.
D. Tiêu diệt ận gốc chủ nghĩa Phát xít và quân phiệt.
Câu 8: Người đầu tiên bay vào vũ trụ là ai vào thời gian nào?
A. Dương Lợi Vĩ. B. Ga ga rin C. Amstrong D. Phạm Tuân
Câu 9: Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất vào thời gian nào?
A. 1949 B. 1957 C. 1961. D. 1954
Câu 10: Hội nghị Ian ta diễn ra trong bối cảnh lịch sử ntn?
A. Chiến tranh TG2 bùng nổ. B. Chiến tranh thế giới kết thúc.
C. Chiến tranh TG đang diễn ra ác liệt. D. Chiến tranh Tg sắp kết thúc.
Câu 11: Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách từ khi nào?
A. tháng 12/1978 B. 1991. C. tháng 12/1986 D. tháng 3/1985
Câu 12: Sau chiến tranh Tg2, ĐNA có những biến đổi nào quan trọng?
A. Kinh tế ĐNA phát triển mạnh mẽ.
B. Hầu hết các nước ĐNA đều giành được độc lập
C. Các nước ĐNA đều gia nhập ASEAN.
D. Các nước ĐNA đều tham gia LHQ.
Câu 13: Năm châu Phi là năm nào?
A. 1952 B. 1975. C. 1954 D. 1960
Câu 14: CNXH trở thành hệ thống trên toàn thế giới vào năm bao nhiêu?
A. 1922 B. 1954. C. 1945 D. 1949
Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải là quyết định quan trọng của hội nghị Ian ta.
A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa PX Đức, quân phiệt Nhật.
B. Thảo thuận về việc đóng quân và vùng ảnh hưởng của các nước lớn.
C. Hình thành khối Đồng Minh chống phát xít.
D. Thành lập tổ chức LHQ.
Câu 16: TDA trao trả độc lập cho Ấn Độ bằng kế hoạch Mao bát tơn 15/8/1947 trên cơ sở nào?
A. Chia cắt về lãnh thổ. B. Chia cắt về văn hóa
C. Chia cắt về tôn giáo D. Chia cắt về kinh tế
Câu 17: Ngày nào sau đây được coi là ngày chính thức thành lập LHQ.
A. 25/4/1945 B. 24/10/1945. C. 26/6/1945 D. 4/2/1945.
Câu 18: Nhân vật nào không có mặt trong hội nghị I an ta?
A. Ru giơ ven. B. Sơc xin C. X ta