dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LS p5. mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LS p5. mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LS p5. mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:01:27 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 48
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa TD cũ ở châu Phi sau chiến tranh Tg2?
A. 1960 17 quốc gia châu Phi giành độc lập.
B. 1975 Ăng gô la, Mô dăm bích tuyên bố độc lập.
C. 1962 An giê ri tuyên bố độc lập.
D. 11/1993 Hiến pháp Nam Phi ra đời, Nensơnmanđêla được trả tự do.
Câu 2: Hội nghị Ian ta diễn ra ở đâu vào thời gian nào?
A. 25/4-26/6/1945 tại Xan fran si cô. B. 8/8/1967 tại Băng Kốc.
C. 4-11/2/1945 tại Ian ta. D. 12/1945 tại Moskow
Câu 3: Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất vào thời gian nào?
A. 1949 B. 1954 C. 1961. D. 1957
Câu 4: Mục tiêu thành lập của LHQ được Hiến Chương nêu rõ ntn?
A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
B. Tiêu diệt ận gốc chủ nghĩa Phát xít và quân phiệt.
C. Chung sống hòa bình giữa năm cường quốc.
D. Duy trì hòa bình và an ninh của TG.
Câu 5: Năm châu Phi là năm nào?
A. 1952 B. 1954 C. 1960 D. 1975.
Câu 6: Cách mạng Cu ba giành tháng lợi sau chiến tranh TG2 vào thời gian nào?
A. 1/10/1949 B. 26/1/1950 C. 1/1/1959 D. 1/1/1969.
Câu 7: Nước thứ ba phóng tàu vũ trụ có người lái bay vào thám hiểm không gian là nước nào?
A. Mĩ B. LX C. Pháp D. Trung Quốc.
Câu 8: CNXH trở thành hệ thống trên toàn thế giới vào năm bao nhiêu?
A. 1922 B. 1945 C. 1949 D. 1954.
Câu 9: Người đầu tiên bay vào vũ trụ là ai vào thời gian nào?
A. Dương Lợi Vĩ. B. Ga ga rin C. Amstrong D. Phạm Tuân
Câu 10: Hội nghị Ian ta diễn ra trong bối cảnh lịch sử ntn?
A. Chiến tranh thế giới kết thúc. B. Chiến tranh TG2 bùng nổ.
C. Chiến tranh TG đang diễn ra ác liệt. D. Chiến tranh Tg sắp kết thúc.
Câu 11: Khái niệm nào sau đây dùng để chỉ châu Phi sau chiến tranh.
A. Đại lục đen B. Đại lục mới trỗi dậy.
C. Đại lục ngủ kĩ D. Đại lục núi lửa
Câu 12: Nguyên nhân cơ bản của sự sụp đổ CNXH ở Liên Xô năm 1991 là gì?
A. Sự phá hoại của Mĩ và P Tây. B. Xây dựng một mô hình nhà nước còn chưa đúng đắn, chưa phù hợp, còn mắc phải nhiều sai lầm khuyết điểm, chậm sửa đổi, khi sử đổi lại mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, thiếu tôn trọng quy luật phát triển khách quan của lịch sử (kinh tế thị trường, KHKT,,)…
C. Thiếu dân chủ. D. Chậm cải tổ.
Câu 13: Liên Xô khôi phục kinh tế sau chiến tranh Tg 2 trong hoàn cảnh ntn?
A. Là nước thắng trận, chịu tổn thất nặng nề.
B. là nước thắng trận, được các nước bại trận bồi thường lớn.
C. là nước bại trận.
D. bán được nhiều vũ khí trong chiến tranh.
Câu 14: Chính sách đối ngoại của LX sau chiến tranh Tg2 là
A. Thân phương Tây.
B. Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ.
C. Hòa bình, tích cực ung hộ phong trào CMTG.
D. Hòa bình trung lập.
Câu 15: Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách từ khi nào?
A. tháng 12/1978 B. tháng 3/1985 C. tháng 12/1986 D. 1991.
Câu 16: Cuộc CMKHKT lần 2 được bắt đầu ở đâu vào thời gian nào?
A. Mĩ, bắt đầu từ những năm 40 của thế kỉ XX.
B. Liên Xô, bắt đầu từ năm 1945.
C. Bắt đầu từ những năm 70 trên toàn TG.
D. Mĩ, bắt đầu từ năm 1945.
Câu 17: Nội dung nào sau đây không phải là quyết định quan trọng của hội nghị Ian ta.
A. Hình thành khối Đồng Minh chống phát xít.
B. Thành lập tổ chức LHQ.
C. Thảo thuận về việc đóng quân và vùng