dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LS p12 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LS p12 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LS p12 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:08:34 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 48
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 485

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu hòa bình, dân chủ tiến bộ. VN không phải chống lại kẻ thù nào sau đây.
A. Chủ nghĩa TD mới B. Chủ nghĩa Apácthai.
C. Chủ nghĩa PX D. Chủ nghĩa TD cũ
Câu 2: Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích gì?
A. Chống lại LX và các nước XHCN Đông Âu B. Đàn áp phong trào cách mạng ở Tây Âu
C. Chuẩn bị chiến tranh TG D. Giúp đỡ các nước Tây Âu
Câu 3: Tình hình KHKT của nước Mĩ sau CRTG 2?
A. Là nước khởi đầu cuộc CMKHKT và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ.
B. Đạt được một số thành tựu quan trọng
C. Không phát triển.
D. Không chú trọng vào KHKT
Câu 4: Cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất thế kỉ XX, phản ánh mâu thuẫn giữa hai phe là
A. Chiến tranh xâm lược Lào của Mĩ. B. Chiến tranh Việt Nam
C. Chiến tranh Triều Tiên D. Chiến tranh Đông Dương
Câu 5: Khối thị trường chung châu Âu ra đời vào thời gian nào?
A. 1957 B. 1955 C. 1954 D. 1956
Câu 6: Thành công lớn nhất của Mĩ trong việc thực hiện chính sách đối ngoại sau CR?
A. Thực hiện được nhiều chiến lược qua nhiều đời tổng thống.
B. Góp phần quan trọng và sự sụp đổ của CNXH ở LX và Đông Âu.
C. Tiêu diệt được sự phát triển của phong trào CMTG.
D. Lập ra nhiều tổ chức liên minh quân sự ở khắp TG.
Câu 7: Tổ chức nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa.
A. NATO B. WTO C. AFTA D. APEC
Câu 8: Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất của Tg vào.
A. Từ đầu những năm 90 B. 1982 trở đi
C. những năm 70 D. Từ những năm 60
Câu 9: Nhật bản trở thành thành viên của LHQ từ khi nào?
A. 1952 B. 1956 C. 1955 D. 1957
Câu 10: Nguyên nhân nào dẫn tới nền kinh tế Mĩ phát triển sau CRTG2.
A. Quân sự hóa cao độ nền kinh tế, tập trung sản xuất, tập trung tư bản cao..
B. Giàu tài nguyên, không bị chiến tranh tàn phá.
C. Chú trọng vào KHKT.
D. Vai trò điều tiết của nhà nước.
Câu 11: Chiến lược toàn cầu do Tổng thống nào của nước Mĩ đề ra.
A. Ai xen hao B. Busơ C. Tru man D. Rugiơven
Câu 12: Chiến tranh lạnh kết thúc vào thời gian nào?
A. 1991 B. 1990 C. những năm 70 D. 1989
Câu 13: Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển thần kì vào khoảng thời gian nào?
A. 1973 - nay B. 1945-1952 C. 1952-1960 D. 1960-1973
Câu 14: 20 năm sau chiến tranh Tg2, nền kinh tế của Mĩ ntn?
A. Là trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất của TG
B. Không phát triển
C. Suy thoái nghiêm trọng
D. Bị Nhật Bản và Tây Âu cạnh tranh mạnh mẽ.
Câu 15: Chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh Tg2?
A. Liên minh chặt chẽ với Nhật Bản
B. Bắt tay với Trung Quốc.
C. Thực hiện chiến lược toàn cầu với mưu đồ muốn làm bá chủ TG.
D. Hòa bình hợp tác với các nước.
Câu 16: Nội dung nào sau đây không phải là hạn chế của xu thế toàn cầu hóa.
A. Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.
B. Gia tăng sự phân hóa giàu nghèo.
C. làm cho mọi hoạt động của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội trở nên kém an toàn hơn.
D. Thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao sức cạnh tranh.
Câu 17: Hạn chế của sự phát triển KHKT
A. Tạo ra xu thế toàn cầu hóa. B. làm thay đổi cơ cấu dân cư.
C. tạo ra những vũ khí hủy diệt.. D. làm thay đổi chất lượng nguồn nhân lực
Câu 18: Nguyên nhân khách quan dẫn tới kinh tế Tây Âu phục hồi sau chiến tranh là:
A. Sự giúp đỡ của LX
B. Sự viện trợ của Mĩ trong kế hoạch Mác san.
C. Tinh thần lao động tự cường của nhân dân các nước Tây Âu.
D.