dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LS p10 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LS p10 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LS p10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:07:46 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 58
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Hạn chế của sự phát triển KHKT
A. Tạo ra xu thế toàn cầu hóa. B. làm thay đổi chất lượng nguồn nhân lực
C. tạo ra những vũ khí hủy diệt.. D. làm thay đổi cơ cấu dân cư.
Câu 2: Nguyên nhân khách quan dẫn tới kinh tế Tây Âu phục hồi sau chiến tranh là:
A. Sự giúp đỡ của LX
B. Sự viện trợ của Mĩ trong kế hoạch Mác san.
C. Tinh thần lao động tự cường của nhân dân các nước Tây Âu.
D. Được đền bù xứng đáng sau CR.
Câu 3: Nhật bản thực hiện biện pháp nào để phát triển kinh tế.
A. Áp dụng những tiến bộ kHKT vào trong sản xuất.
B. Dựa vào sự giúp đỡ của Mĩ.
C. Dựa vào LX
D. Thực hiện ba cuộc cải cách lớn.
Câu 4: 20 năm sau chiến tranh Tg2, nền kinh tế của Mĩ ntn?
A. Là trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất của TG
B. Bị Nhật Bản và Tây Âu cạnh tranh mạnh mẽ.
C. Suy thoái nghiêm trọng
D. Không phát triển
Câu 5: Đặc điểm lớn nhất của cuộc CMKH KT lần thứ 2 là:
A. Trải qua hai giai đoạn (những năm 40 -1973, 1973 – nay)
B. Thời gian từ nghiên cứu đến áp dụng vào thực tế được rút ngắn
C. Diễn ra trên nhiều lĩnh vực
D. KH trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
Câu 6: Trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu hòa bình, dân chủ tiến bộ. VN không phải chống lại kẻ thù nào sau đây.
A. Chủ nghĩa TD cũ B. Chủ nghĩa TD mới
C. Chủ nghĩa PX D. Chủ nghĩa Apácthai.
Câu 7: Chiến lược toàn cầu do Tổng thống nào của nước Mĩ đề ra.
A. Rugiơven B. Tru man C. Busơ D. Ai xen hao
Câu 8: Khối thị trường chung châu Âu ra đời vào thời gian nào?
A. 1955 B. 1957 C. 1954 D. 1956
Câu 9: Chính sách ưu tiên hàng đầu của các nước Tây Âu về chính trị là:
A. Đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.
B. Tiến hành tổng tuyển cử tự do.
C. Củng cố chính quyền của giai cấp tư sản và liên minh chặt chẽ với Mĩ.
D. Tăng cường hình thức bóc lột nhân dân bằng tô thuế.
Câu 10: Chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh Tg2?
A. Liên minh chặt chẽ với Nhật Bản
B. Hòa bình hợp tác với các nước.
C. Bắt tay với Trung Quốc.
D. Thực hiện chiến lược toàn cầu với mưu đồ muốn làm bá chủ TG.
Câu 11: Nhật bản trở thành thành viên của LHQ từ khi nào?
A. 1952 B. 1956 C. 1957 D. 1955
Câu 12: Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích gì?
A. Đàn áp phong trào cách mạng ở Tây Âu B. Giúp đỡ các nước Tây Âu
C. Chuẩn bị chiến tranh TG D. Chống lại LX và các nước XHCN Đông Âu
Câu 13: Chiến tranh lạnh kết thúc vào thời gian nào?
A. những năm 70 B. 1989 C. 1991 D. 1990
Câu 14: Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất của Tg vào.
A. những năm 70 B. Từ những năm 60
C. 1982 trở đi D. Từ đầu những năm 90
Câu 15: Nguyên nhân nào dẫn tới nền kinh tế Mĩ phát triển sau CRTG2.
A. Giàu tài nguyên, không bị chiến tranh tàn phá.
B. Quân sự hóa cao độ nền kinh tế, tập trung sản xuất, tập trung tư bản cao..
C. Vai trò điều tiết của nhà nước.
D. Chú trọng vào KHKT.
Câu 16: Đâu là nguyên nhân chủ yếu để Mĩ và LX phải tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh?
A. Mĩ và LX bị suy yếu về nhiều mặt.
B. Sự vươn lên mạnh mẽ của Tây Âu và Nhật Bản.
C. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào gpdt sau chiến tranh.
D. Sự phát triển của KHKT và xu thế toàn cầu hóa.
Câu 17: Nước Đức tái thống nhất vào thời gian nào?
A. 10/1990 B. 12/1990. C. 11/1990 D. 1/1991
Câu 18: Thành công lớn nhất của Mĩ trong việc thực hiện chính sách đối ngoại sau CR?
A. Thực hiện