dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LS p.4 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LS p.4 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LS p.4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/22/2013 6:50:15 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 84
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 485

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Yếu tố tự nhiên có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của nền văn minh Hy Lạp – Rô ma là
A. Khí hậu ấm áp trong lành B. Biển Địa Trung Hải.
C. Đồng bằng rộng lớn D. Hệ thống các sông lớn
Câu 2: Chữ số 1,2,3,4 là thành tựu văn minh của cư dân nào?
A. Người Ấn Độc. B. Người La Mã C. Người Ả rập D. Người Hy Lạp
Câu 3: Công cụ lao động bằng sắt được tìm thấy sớm nhất ở đâu vào thời gian nào?
A. cách đây 4500 năm ở Tây Á, Trung Quốc. B. cách đây 3000 năm ở Nam Âu, Tây Á
C. cách đây 5500 năm, ở Bắc Phi, Tây Á. D. cách đây 4000 năm ở khắp châu lục
Câu 4: Cư dân nước nào phát minh ra số O?
A. Trung Quốc B. Ấn Độ C. Ai Cập D. Ả Rập
Câu 5: Lịch của người P Đông sáng tạo ra là.
A. Lịch công giáo B. Nông lịch (Âm lịch)
C. Lịch vạn niên D. Lịch dương
Câu 6: Vùng đất Lưỡng Hà dùng để chỉ..
A. vùng đất giữ hai sông Ấn và sông Hằng
B. vùng đất giữa sông Ti gơ rơ và Ơ phơ rát
C. Vùng đất giữ sông Nil và sông Amazon.
D. vùng đất giữ hai sông Hoàng Hà và sông TRường Giang
Câu 7: Tác phẩm văn học nổi tiếng của P Tây cổ đại là.
A. Tam quốc diễn nghĩa B. Kịch thơ Sơ kun ta la
C. Sử thi Ma ha bha ra ta. D. Iliat – Ô di xê.
Câu 8: Kinh tế chủ đạo của P Tây cổ đại là.
A. nông nghiệp trồng cây lâu năm
B. Thủ công nghiệp và buôn bán bằng đường biển
C. buôn bán nô lệ
D. nông nghiệp trồng lúa nước
Câu 9: Lịch của người P Tây cổ đại là
A. Lịch âm B. Nông lịch C. Lịch vạn niên D. Dương lịch
Câu 10: Nguyên tắc vàng trong xã hội nguyên thủy là gì?
A. chung sống hòa bình B. bình đẳng
C. bất bình đẳng D. hợp tác
Câu 11: Con người bước vào thời kì văn minh từ khi nào?
A. TNK II TCN B. TNK I TCN
C. Những năm đầu Công Nguyên D. TNK IV – III TCN
Câu 12: Bản chất của nền dân chủ ở P Tây cổ đại là gì?
A. Dân chủ thực sự B. Dân chủ quá trớn C. Dân chủ chủ nô D. Dân chủ hẹp hòi
Câu 13: Nhà nước P Đông cổ đại ra đởi trên những cơ sở..
A. Kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước.
B. Điều kiện tự nhiên thuận lợi, cclđ bằng kim loại xuất hiện sớm, nhu cầu làm thủy lợi, chống ngoại xâm
C. Kinh tế thương mại đường biển phát triển
D. Buôn bán nô lệ
Câu 14: Dấu vết loài vượn người được tìm thấy cách ngày nay bao nhiêu năm?
A. 4 triệu B. 5000 năm . C. 6 triệu D. 4 vạn
Câu 15: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tan rã của công xã nguyên thủy.
A. Do sự xuất hiện cclđ bằng kim loại B. Do xã hội nguyên thủy tồn tại nhiều năm
C. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi D. Do quá trình tập trung dân cư đông đúc.
Câu 16: Hai trong 7 kì quan của thế giới cổ đại còn lại đến ngày nay là:
A. Kim tự tháp, ngọn hải đăng Alech xăng đơ ri.
B. Kim tự tháp, Vạn lí trường thành.
C. Đấu trường Coolide, đền Pác tê nông.
D. Thành ba bi lon, đấu trường cô li dê.
Câu 17: Người tối cổ xuất hiên khi nào?
A. Cách đây 4 vạn năm B. Cách đây 4000 năm
C. Cách đây 4 triệu năm D. Cách đây 6 triệu năm
Câu 18: Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội P Đông cổ đại là?
A. Nô lệ B. Chủ nô C. Nông dân công xã. D. Quý tộc
Câu 19: Mục đích của việc xây dựng những kim tự thap ở Ai cap là gì?
A. Nơi họp hành của nhà vua và các quan B. bảo vệ đất nước
C. Nơi tế lễ thần linh. D.